Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

BCNN (9;6;7) =126

9 * 14 =126

6 * 21 = 126

7 * 18 = 126

14 * 21 * 18 = 5292

Answer: 5292.

Đọc tiếp...

Theo mk là 378 nha. Nếu đúng thì k sai thì thôi hihi ^.^    ^-^    ^,^    

Đọc tiếp...

Ta có:9 = 326 = 2 x 37 = 7Suy ra: BCNN(9,6,7) = 32 x 2 x 7 = 126Từ: 126 = 9 x 14126 = 6 x 21126 = 7 x 18Suy ra: Số khối nhựa ít nhất dùng để tạo thành 1 hình lập phương là: 14 x 21 x 18 = 5292 (khối)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: