Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Cho đoạn văn dưới đây: "Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi rất nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này." những từ ngữ thay thế cho cụm từ "làng quê tôi" trong đoạn văn trên là:  

A.  nơi, làng  B. chỗ phong cảnh đẹp, mảnh đất cọc cằn này  C.  làng, chỗ phong cảnh đẹp  D. đây, mảnh đất cọc cằn này

e n g l i s h f u n . e d u . v n

21

đây; mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

b(vì quá ngắn nên ghi thim choi zui)

Đọc tiếp...

Mình nghĩ là câu C đó, chọn đại

Đọc tiếp...

D.Manh dat coc can nay.

Đọc tiếp...

D. đây, mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

Cho đoạn văn dưới đây: "Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi rất nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này." những từ ngữ thay thế cho cụm từ "làng quê tôi" trong đoạn văn trên là:  

A.  nơi, làng  B. chỗ phong cảnh đẹp, mảnh đất cọc cằn này  C.  làng, chỗ phong cảnh đẹp  D. đây, mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

Hoá ra là bài lớp 5, tưởng bài lớp 4 chứ tại vì mình mới học lớp 4 à

Đọc tiếp...

D. đây, mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

câu D á, đây, mảnh đất cọc cằn

Đọc tiếp...

d đây, mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

b. mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

D. vì đoán thế

Đọc tiếp...
Cái Lông Lồn gì Đang xảy ra Vậy
Đọc tiếp...

D đây mảnh đất cọc cằn này

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: