Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

ĐỀ THI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VĨNH LONG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: NGỮ VĂN - Lớp 9

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

I. ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ

Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ

Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió

Tôi hỏi nội tôi: “Dừa có tự bao giờ?”

Nội nói: “Lúc nội còn con gái

Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân

Đất này xưa đầm lầy chua mặn

Đời đói nghèo cay đắng quanh năm”

[...]

Vẫn như xưa vườn dừa quê nội

Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn

Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy

Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn.

(Theo Lê Anh Xuân, Dừa ơi, thivien.net)

1) Chỉ ra một câu thơ có biện pháp tu từ nhân hóa. (0.5 điểm)

2) Người bà muốn nói điều gì về cây dừa qua đoạn thơ in đậm? (0.5 điểm)

3) Kể tên các phương châm hội thoại. (0.5 điểm)

 

Với câu hỏi của cháu, câu trả lời: “Lúc nội còn con gái/ Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân” của bà tuân thủ hay vi phạm phương châm hội thoại về chất? Vì sao bà lại nói như thế? (0.5 điểm)

4) Hãy thuyết minh về công dụng của quả dừa trong các lĩnh vực của đời sống. (bằng đoạn văn khoảng 100 chữ) (2.0 điểm)

o l m . v n

Được cập nhật 25 tháng 1 lúc 14:11

0

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: