Hỏi đáp Tiếng Anh

Hiệp sĩ
Báo cáo sai phạm

1 Are inquires about the thief being made by the police ?

->  Is the police making inquires about the thief?

2. Must this machine the used before 5:30 p.m by us?

-> Must we use this machine before 5:30 p.m  ?

* Kiểm tra lại ~

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: