Hỏi đáp Tiếng Anh

Hiệp sĩ
Báo cáo sai phạm

1: Look! They [drive]....are driving..........a motorbike (HTTD)

2; Where do you li ke?-I [live]....live........in a town house   (HTD)

3; There [be]....is .....a cup board in the kitchen


Báo cáo sai phạm

1are driveing

2live

3is


Báo cáo sai phạm

1.are driving

2. live

3.is

~GOOD STUDY~


Báo cáo sai phạm

1. are driving

2. live

3. is


Báo cáo sai phạm

sai rồi

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: