Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

Trả lời : 

D.

Học tốt 


Báo cáo sai phạm

D.was doing her homework/came


Báo cáo sai phạm

Đáp án:was doing her homework/came

:))ks nhé!Học tốt!

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: