Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

It't between the stadium and the restaurand


Báo cáo sai phạm

It's near the bank


Báo cáo sai phạm

It's opposite the school.


Báo cáo sai phạm

I't next to the cinema => Nó ở bên cạnh rạp chiếu phim.


Báo cáo sai phạm

It is near the shop

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: