Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

I thik you study English too good so you don't need to ask people in here because you know the answer and you say we wrong but we just answer every we thik it true 


Báo cáo sai phạm

I play piano on my free time

I do exercise on my free time

I play some games on my free time

I watch some films or some movies on my free time 

I take some photos om my free time

Học tốt 


Báo cáo sai phạm

Often=Usually.Is look "Every".Why do you can have this free time?


Báo cáo sai phạm

So wronger here,this is the Corona time.Why do you can have the summer time to swimming?Or your house is jackpot?


Báo cáo sai phạm

English,this is English 4.Are you understand?


Báo cáo sai phạm

- In the free time, I surf the Internet.

- I play chess with my brother in the free time.

- I chat with friends in the free time.

- I do homework in the free time.

- I often go swimming in the free time.


Báo cáo sai phạm

- In my freetime, i usually go to the cinema
- I clean my house on my freetime
- I usually go swimming in my freetime
- I do karate on my freetime
- I play football on my freetime
 Học tốt!!!


Báo cáo sai phạm

tiếng anh hay toán vậy , mik ko hiểu đề bài ?????????????????

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: