Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

It is pizaa is favourite food

It is orange juice is favourite drink


Báo cáo sai phạm

It's pizza is favourite food

it's milk and lemonade is favourite drink


Báo cáo sai phạm

favorite food : fried chicken

favorite drink:  apple juice 


Báo cáo sai phạm

my favourite food is rice,chicken,pizza and salad.My favourite drink is grape juice


Báo cáo sai phạm

my favourite food is fried chicken and my favourite drink is lemonade


Báo cáo sai phạm

What's your favourite food?

My favorite food is pizza.

What's your favourite drink?

My favourite drink is milk tea.


Báo cáo sai phạm

What's your favourite food ?

My favourite food is beef.

What's your favourite drink ?

My favourite drink is lemonade.


Báo cáo sai phạm

My favourite food is Beff . My favourite drink is lemonade ! hok tot ^_^


Báo cáo sai phạm

thui nghỉ đi


Báo cáo sai phạm

my favourite foo d is rice and cake.

my favourite drink is coca

thank you


Báo cáo sai phạm

- My favourite is hamberger .

- My favourite is orange juice .

Học tốt 


Báo cáo sai phạm

is ruou

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: