Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

1.Rewrite the following sentences using the given words below

1.The music of the movies is good.Its content is not interesting

=>The music of the movies is good but it's content is not interesting

2.I am interested in watching horror films .I love action films ,too

=> I am interested in watching horror films and I love action films ,too

3.The documentary films are quite boring to me,so I rarely watch them

=> Because the documentary films are quite boring to me,so I rarely watch them

4.This TV programme is shown very late at night.Many people still watch it

=> Although this TV program is shown very late at night. Many people still watch it.

5.Because I have a lot to do outdoors ,I have no time to watch TV

=> I have a lot to do outdoors so I have no time to watch TV

#NamN

k nhé 

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: