Hỏi đáp Tiếng Anh


Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn rất nhiều


Báo cáo sai phạm

Câu trả lời của bạn Goddess Of Intellect là đúng đấy


Báo cáo sai phạm

Bài 1

  1. Funny
  2. Educated
  3. Entertainment

Bài 2

  1. Comedier
  2. Educational
  3. Funny
  4. Entertaining
  5. Famous

Báo cáo sai phạm

1.It was very .....funny.....comedy.I laughed and laughed (FUN)

2.Watching television can be very..........educative........(EDUCATE)

3.Watching TV is the most popular form of home entertainment(ENTERTAIN)

2.Give the correct form of the words

1.He wants to become a........comedian.......because he s making people laugh(comedy)

2.This is an.....educational.....programme.It gives viewers a lot of knowledge (education)

3.Mr.Popeye is a........funny.........character.I him very much (fun)

4.What do you think about this TV show?-It is very .......entertaining.......(entertain)

5.VTV 1 is a.....national..........television channel in Vietnam

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: