Hỏi đáp Tiếng Anh

Mn giải bt Tiếng Anh đc hk ạ

Những từ gạch ngang là:

_Câu trả lời 

_dòng ? là để đặt câu hỏi cho câu đó

mn làm ơn hãy giúp mik ạ,thầy mik ns đi học lại vô kiểm tra mà mik chua làm xong bt về nhà nữa,mik mong mn giúp ,để mik kiểm tra TA tốt.

Matching.

1.She is going to shool now.

                                           ?

2.He is going to the market at the moment.

                               ?

3.We want two bottles of water.

                                 ?

4.He wants ten apples.

                                         ?

5.No.they aren,t hungry.

                                       ?

6.Yes,he is thirsty.

                                    ?

7.I,d like some fish and rice.

                                               ?

8.She,d like some chicken and orange juice.

                                                                                ?

9.Lan feels very tired.

                                        ?

10.We feels very hungry.

                                    ?

Transformation

1.I like iced tea best

My favorite 

2.He likes fish best.

His favorite 

3.She has a brown shool bag.

Her shool bag

4.Nga has brown eyes.

Nga,s eyes 

5.Her hair is long.

She

6.His face is oval.

He has 

7.How many rulers do you want?

How many rulers would                                                ?

8.How many apples would you like?

How many apples do                           ?

9.That man is old.

He is               

10.The gymnast is tall.

She is 

2 từ mik chấm ? là mn biến đổi từ chưa viết 

Còn từ ko chấm ? là mn biến đổi nó thành từ có nghĩa đc hk ạ

Bt này rất quan trọng vs mik,cũng kiểm tra của mik lấy điểm ,mik xin mn hãy giải giùm mik.

Mn làm bn câu cx đc mik ko ép.

o l m . v n

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Báo cáo sai phạm

Matching

 1.  Where is she going now ?
 2. Where is he going at the moment ?
 3. How many bottles of water do we want ?
 4. How many apples does he want ?
 5. Are they hungry ?
 6. Is he thirsty ?
 7. What would you  ?
 8. What would she ?
 9. How does Lan feel ?
 10. How do you feel ?

​Transformation

 1. drink is iced tea.
 2. food is fish.
 3. is brown.
 4. are brown.
 5. has long hair.
 6. an oval face.
 7. you
 8. you want
 9. an old men.
 10. a tall gymnast

Báo cáo sai phạm

Tống Thùy Linh cho mị xin 1 k ik ak !!

Mơn nhìu lắm


Báo cáo sai phạm

Tống Thùy Linh uh


Báo cáo sai phạm

mik cảm ơn Phương Linh Tae nha.Thank you


Báo cáo sai phạm

Còn b j nx lm nốt cho


Báo cáo sai phạm

Tống Thùy Linh chúc hok tút ak nha

Lần trc mk dùng đt nên ko send đk cho bn. Lm phải chờ lâu, nếu bh mà thấy đk thì nhớ mơn mk nha


Báo cáo sai phạm

1, đặt câu hỏi :

1, where is she going now ?

2, where is he going at the moment ?

3, how many do you want bottles of water ?

4, how many does he want apples ?

5,do are they hungry ? ( cái này ko chắc nhé )

6,does is he thirty ? (cái này cx ko chắc )

7, what would you ?

8, what would she ?

9, how does lan feel ?

10, how do you feel?

2, viết lại câu:

1, my favorite is iced tea best  ( cái này có best hay ko chị ko chắc nhé , cả câu ở dưới nữa )

2, his favorite is fish best 

3, her school bag is brown 

4, nga's eyes are brown

5,she has long hair

6,he has oval face

7, how many rulers do you want ?

8, how many apples do you want ?

9, he is old

10 , ko bt lm


Báo cáo sai phạm

mn làm đc 1 bài LÀ e vui rồi ạ


Báo cáo sai phạm

mik xin mn,mn làm ơn hãy giải giúp mik đc ạ,mn bt câu nào làm câu đó đc hk mn làm đc câu nào mik coi như mn đã giúp mik rồi

Mik xin mn


Báo cáo sai phạm

mn bt câu nào thì trả lời giùm nha

mik cảm ơn


Báo cáo sai phạm

Matching

 1.  

Báo cáo sai phạm

mn làm ơn giúp mik đc hk ạ,môn này là môn mik kiểm tra liền nữa,Thứ 2 đi học vô là mik kiểm tra rồi,mik xin mn giải giúp mik đc hk ạ

Gợi ý cho bạn

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: