Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1175

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nghiêm Trần Khánh Ly10 0 phút - 11 giây2020-04-27 18:38:33 1 Xem bài làm
2 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
3 Phan Công Tuấn Anh10 1 phút - 14 giây2020-10-26 20:44:42 2 Xem bài làm
4 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
5 motoyugi10 1 phút - 31 giây2018-02-13 14:32:01 1 Xem bài làm
6 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
7 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Dũng10 1 phút - 49 giây2018-08-22 08:20:49 1 Xem bài làm
9 Lê Thị Hồng Phương10 1 phút - 50 giây2020-04-05 21:46:23 2 Xem bài làm
10 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
11 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
12 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
13 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
15 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
16 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
17 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
18 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
19 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
20 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
21 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
22 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
23 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
24 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
25 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
26 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
27 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
28 Vũ Đình Thái10 4 phút - 34 giây2020-02-11 14:07:39 1 Xem bài làm
29 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
30 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
31 Diệp Thảo Chi10 5 phút - 1 giây2018-02-17 13:03:39 1 Xem bài làm
32 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
33 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
34 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
35 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
36 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
37 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thế Đạt10 5 phút - 53 giây2020-04-05 19:53:11 1 Xem bài làm
39 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
40 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
43 Đỗ Vũ Châu Giang10 6 phút - 14 giây2020-04-30 21:40:02 1 Xem bài làm
44 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Trà My10 6 phút - 35 giây2017-05-12 15:21:39 1 Xem bài làm
46 Lê Quỳnh Trần10 6 phút - 47 giây2017-04-30 00:28:48 1 Xem bài làm
47 Vũ Sơn10 6 phút - 47 giây2017-08-17 14:04:47 1 Xem bài làm
48 giang nguyen10 6 phút - 55 giây2017-04-08 21:50:39 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Hương10 6 phút - 57 giây2017-04-24 21:00:51 1 Xem bài làm
50 Mystery Scorpio10 6 phút - 58 giây2017-02-17 04:50:27 1 Xem bài làm