Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2144

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hải Tặc Gokaigers10 1 phút - 38 giây2017-02-18 15:06:48 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Nam10 2 phút - 16 giây2017-02-05 14:30:13 1 Xem bài làm
3 Thibaut Courtois đây10 2 phút - 24 giây2017-02-18 14:24:22 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Nam10 2 phút - 38 giây2017-02-05 14:46:29 1 Xem bài làm
5 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 39 giây2017-01-30 14:12:15 1 Xem bài làm
6 Tiên Đạt Tiến10 2 phút - 45 giây2019-01-10 18:56:30 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Minh Thông10 2 phút - 55 giây2020-04-07 19:49:57 1 Xem bài làm
8 Trần Tiến Sơn10 3 phút - 12 giây2017-06-22 14:17:55 7 Xem bài làm
9 nguyen nam10 3 phút - 27 giây2017-02-03 19:49:19 1 Xem bài làm
10 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 27 giây2017-04-24 20:30:17 1 Xem bài làm
11 dgdg10 3 phút - 31 giây2017-02-17 07:58:11 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-14 21:54:23 2 Xem bài làm
13 Nguyễn Hà Thái Đăng10 3 phút - 58 giây2017-02-14 21:57:33 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 35 giây2017-02-06 21:34:45 5 Xem bài làm
15 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 40 giây2017-02-25 08:44:01 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Phạm Đức Hiếu10 4 phút - 58 giây2017-06-21 10:06:02 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thanh Mai10 4 phút - 58 giây2020-04-29 08:26:17 1 Xem bài làm
18 Đoàn Yến Chi10 5 phút - 16 giây2017-02-20 21:11:51 5 Xem bài làm
19 Nguyễn Minh Huy10 5 phút - 19 giây2017-02-27 10:34:37 2 Xem bài làm
20 Phan Đỗ Việt Cường10 5 phút - 24 giây2020-04-22 22:26:14 4 Xem bài làm
21 hellomayemhotgirldungngaybeduong10 5 phút - 39 giây2020-04-12 09:16:58 1 Xem bài làm
22 Trần Phú Cường10 5 phút - 50 giây2017-07-17 09:53:35 1 Xem bài làm
23 nguyễn văn kiệt10 6 phút - 15 giây2017-05-21 19:53:39 1 Xem bài làm
24 Phan Trường Sơn10 6 phút - 15 giây2020-04-16 13:48:47 1 Xem bài làm
25 Sáng tạo Thú vị Độc đáo10 6 phút - 22 giây2017-04-25 17:07:47 1 Xem bài làm
26 Hoàng Thanh Nhàn10 7 phút - 3 giây2020-07-09 16:00:16 1 Xem bài làm
27 NGUYỄN THỊ KIM ANH10 7 phút - 20 giây2017-02-12 10:53:04 1 Xem bài làm
28 Đinh Huy Tuấn10 7 phút - 24 giây2020-03-28 15:58:51 1 Xem bài làm
29 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)10 7 phút - 46 giây2020-02-11 15:01:31 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Phương Thu10 7 phút - 54 giây2017-03-12 17:46:18 1 Xem bài làm
31 Ninh Thế Quang Nhật10 8 phút - 24 giây2017-02-13 13:07:04 1 Xem bài làm
32 Trần Minh Đức10 8 phút - 56 giây2020-04-29 08:21:29 1 Xem bài làm
33 Vũ Yến Trang10 9 phút - 34 giây2020-04-08 22:03:31 1 Xem bài làm
34 nguyen thi thanh ngoc10 9 phút - 52 giây2017-02-12 10:58:49 1 Xem bài làm
35 Trương Ngọc Lan10 10 phút - 13 giây2020-02-24 07:23:50 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hữu Vinh10 10 phút - 31 giây2017-02-02 19:05:40 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Vũ Phương Thùy 10 10 phút - 33 giây2020-03-01 16:20:07 1 Xem bài làm
38 HÙNG HÀ10 10 phút - 58 giây2017-02-18 13:24:01 2 Xem bài làm
39 Lưu Đức Tuân10 11 phút - 18 giây2017-02-20 19:06:04 1 Xem bài làm
40 Lê Thu Trang10 11 phút - 34 giây2017-06-17 10:57:21 1 Xem bài làm
41 Phạm Đào Nguyệt Ánh10 11 phút - 53 giây2020-04-05 11:47:03 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Tuấn Anh10 12 phút - 50 giây2017-02-11 21:12:04 1 Xem bài làm
43 nguyen thi thanh truc10 12 phút - 57 giây2017-03-17 22:42:09 1 Xem bài làm
44 Đoàn Trần Tuấn Linh10 13 phút - 9 giây2020-04-27 17:08:36 2 Xem bài làm
45 tran ngoc hoang phuc10 13 phút - 29 giây2017-02-14 20:58:11 1 Xem bài làm
46 NGUYEN THI THUY HUONG10 13 phút - 55 giây2018-12-27 18:21:50 1 Xem bài làm
47 nguyễn phúc nguyên10 13 phút - 59 giây2017-03-12 12:08:05 1 Xem bài làm
48 Trịnh Quốc Cường10 14 phút - 10 giây2020-04-10 12:30:43 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Ngọc Bình10 14 phút - 46 giây2020-04-28 10:53:43 1 Xem bài làm
50 Phạm Thị Diệu Hồng10 15 phút - 48 giây2020-03-16 22:49:08 4 Xem bài làm