Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5340

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Minh Phúc10 1 phút - 7 giây2018-06-11 21:06:26 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 13 giây2017-03-10 21:26:31 1 Xem bài làm
3 Washizu_Zeika10 1 phút - 14 giây2017-05-13 11:54:25 1 Xem bài làm
4 Washizu_Zeika10 1 phút - 15 giây2017-05-13 11:15:36 1 Xem bài làm
5 Washizu_Zeika10 1 phút - 17 giây2017-05-13 16:22:44 1 Xem bài làm
6 Washizu_Zeika10 1 phút - 19 giây2017-05-13 16:29:14 1 Xem bài làm
7 Washizu_Zeika10 1 phút - 19 giây2017-05-13 16:31:50 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Cẩm Quyên10 1 phút - 22 giây2017-05-13 11:42:36 1 Xem bài làm
9 Washizu_Zeika10 1 phút - 23 giây2017-05-13 11:27:56 1 Xem bài làm
10 Washizu_Zeika10 1 phút - 24 giây2017-05-13 16:20:47 1 Xem bài làm
11 Trần Minh Phúc10 1 phút - 24 giây2018-06-23 09:45:27 1 Xem bài làm
12 Washizu_Zeika10 1 phút - 25 giây2017-05-13 16:18:37 1 Xem bài làm
13 Washizu_Zeika10 1 phút - 27 giây2017-05-13 11:24:42 1 Xem bài làm
14 Washizu_Zeika10 1 phút - 28 giây2017-05-13 11:34:02 1 Xem bài làm
15 Trần Minh Phúc10 1 phút - 28 giây2018-06-10 15:53:10 1 Xem bài làm
16 Washizu_Zeika10 1 phút - 30 giây2017-05-13 12:05:58 1 Xem bài làm
17 Phạm Thị Lan Hương10 1 phút - 30 giây2017-07-02 20:38:34 1 Xem bài làm
18 Lê Viết Minh Hiếu10 1 phút - 31 giây2017-06-27 14:34:34 1 Xem bài làm
19 Karma_Akabane10 1 phút - 35 giây2017-02-14 17:43:20 1 Xem bài làm
20 Trần Minh Phúc10 1 phút - 40 giây2018-06-10 09:59:22 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 44 giây2017-03-30 14:22:39 1 Xem bài làm
22 Trần Minh Phúc10 1 phút - 44 giây2018-06-09 21:29:22 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Cẩm Quyên10 1 phút - 46 giây2017-02-13 20:18:48 1 Xem bài làm
24 Triệu Mẫn10 1 phút - 47 giây2018-02-22 18:08:08 1 Xem bài làm
25 Karma_Akabane10 1 phút - 48 giây2017-02-13 19:20:47 1 Xem bài làm
26 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 51 giây2017-03-05 20:17:29 1 Xem bài làm
27 Karma_Akabane10 1 phút - 51 giây2017-02-10 19:59:26 1 Xem bài làm
28 Kuriyama Mirai10 1 phút - 52 giây2018-09-14 13:44:08 1 Xem bài làm
29 Karma_Akabane10 1 phút - 54 giây2017-02-10 20:33:47 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 54 giây2017-11-11 15:58:04 1 Xem bài làm
31 Vũ Thị Ngọc Châm10 1 phút - 56 giây2017-04-06 09:02:54 1 Xem bài làm
32 Hoàng Ngọc Gia Linh10 1 phút - 57 giây2017-03-19 10:03:09 1 Xem bài làm
33 Son Nguyen Cong10 1 phút - 58 giây2017-01-22 16:55:57 1 Xem bài làm
34 trang nguyễn10 2 phút - 1 giây2019-07-04 16:25:15 1 Xem bài làm
35 Hồ Nguyễn Minh Nhật10 2 phút - 1 giây2019-07-29 17:26:07 2 Xem bài làm
36 Intelligent Man10 2 phút - 2 giây2017-06-19 10:02:06 1 Xem bài làm
37 aaaaaaadet10 2 phút - 2 giây2017-07-08 07:59:57 1 Xem bài làm
38 Đỗ Mạnh Huy10 2 phút - 4 giây2020-03-18 16:22:30 1 Xem bài làm
39 Ngô Thanh Giang10 2 phút - 5 giây2017-04-05 19:47:30 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Kim Anh10 2 phút - 5 giây2017-03-18 21:20:27 1 Xem bài làm
41 Phạm Thị Kim Oanh10 2 phút - 6 giây2017-01-26 08:27:17 1 Xem bài làm
42 Hoàng Ngọc Bảo Khuê10 2 phút - 6 giây2017-01-31 21:11:34 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Văn Đức10 2 phút - 6 giây2017-06-30 11:12:23 2 Xem bài làm
44 Hoàng C510 2 phút - 8 giây2017-02-01 10:15:45 1 Xem bài làm
45 Vu Hoang Quan10 2 phút - 9 giây2017-03-21 20:37:39 1 Xem bài làm
46 Lê Hoàng Thái10 2 phút - 10 giây2017-02-17 21:25:18 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 11 giây2017-03-08 21:09:54 1 Xem bài làm
48 Karma_Akabane10 2 phút - 12 giây2017-02-10 16:00:01 1 Xem bài làm
49 Karma_Akabane10 2 phút - 13 giây2017-02-10 19:52:27 1 Xem bài làm
50 Viet Hoang Dam10 2 phút - 13 giây2017-02-26 20:18:03 9 Xem bài làm