Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4105

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 0 giây2018-06-16 15:39:41 1 Xem bài làm
2 Dam Phan Nam10 1 phút - 5 giây2017-04-12 21:49:44 1 Xem bài làm
3 Hạnh10 1 phút - 8 giây2017-04-11 11:59:14 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 8 giây2019-06-23 08:27:29 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 10 giây2017-03-19 08:55:32 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 13 giây2018-06-19 15:27:02 1 Xem bài làm
7 Lê Xuân Hải10 1 phút - 20 giây2017-02-02 20:37:38 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thu Hương10 1 phút - 21 giây2017-01-21 19:47:23 1 Xem bài làm
9 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 22 giây2017-02-10 19:44:31 1 Xem bài làm
10 bingojeo10 1 phút - 22 giây2017-03-08 22:25:15 1 Xem bài làm
11 Huy Đạt Cù10 1 phút - 24 giây2017-01-20 19:48:05 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hương Lan10 1 phút - 25 giây2017-02-05 18:55:15 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 25 giây2018-06-15 22:43:02 1 Xem bài làm
14 Naruto10 1 phút - 26 giây2017-02-03 15:03:24 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 27 giây2017-02-17 20:19:26 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 27 giây2017-03-15 20:25:13 1 Xem bài làm
17 nguyen thu phuong10 1 phút - 30 giây2017-08-16 21:31:47 1 Xem bài làm
18 Lưu Ái Đan10 1 phút - 31 giây2017-04-14 20:20:28 1 Xem bài làm
19 Phạm Tuấn Long10 1 phút - 31 giây2017-09-10 10:14:10 1 Xem bài làm
20 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 32 giây2017-02-01 10:01:52 1 Xem bài làm
21 do tien dung10 1 phút - 33 giây2017-02-18 21:28:02 1 Xem bài làm
22 Do Thi Mai10 1 phút - 34 giây2017-05-11 10:27:06 1 Xem bài làm
23 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 35 giây2017-03-10 11:16:15 1 Xem bài làm
24 Vũ Huệ Linh10 1 phút - 36 giây2017-03-13 21:06:35 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 39 giây2017-01-24 21:22:43 1 Xem bài làm
26 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 39 giây2017-02-10 11:57:59 1 Xem bài làm
27 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 39 giây2017-01-23 20:57:02 1 Xem bài làm
28 Kudo shinichi10 1 phút - 40 giây2017-02-23 20:57:42 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Ngọc Ngân Hà10 1 phút - 40 giây2017-08-11 21:12:20 1 Xem bài làm
30 Trang Hoàng Tử10 1 phút - 41 giây2017-03-11 15:20:17 1 Xem bài làm
31 Tran Tan Tai10 1 phút - 41 giây2017-08-26 20:11:08 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 42 giây2017-04-22 09:11:44 1 Xem bài làm
33 Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui10 1 phút - 43 giây2017-03-18 14:09:22 1 Xem bài làm
34 Công Chúa Mắt Hồng10 1 phút - 44 giây2017-03-10 10:28:06 1 Xem bài làm
35 Nguyen Mai Hang10 1 phút - 45 giây2017-01-29 08:09:08 1 Xem bài làm
36 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-02-08 12:23:33 1 Xem bài làm
37 tetvuive10 1 phút - 45 giây2017-04-26 18:50:01 1 Xem bài làm
38 Ayatocute10 1 phút - 49 giây2017-02-18 17:19:25 1 Xem bài làm
39 Phạm Trần Tuyết Dương10 1 phút - 49 giây2017-02-20 18:19:39 1 Xem bài làm
40 Lê Đức Thọ10 1 phút - 49 giây2017-02-04 15:20:17 1 Xem bài làm
41 Hoàng Ninh10 1 phút - 50 giây2017-02-24 20:08:05 1 Xem bài làm
42 Trần Cao Chí Thống10 1 phút - 50 giây2017-07-30 15:02:49 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Quang Anh10 1 phút - 51 giây2017-02-26 18:04:52 1 Xem bài làm
44 Tiểu Thư Họ Vũ10 1 phút - 51 giây2017-04-17 16:17:36 1 Xem bài làm
45 Trịnh Khánh Linh10 1 phút - 53 giây2017-04-30 21:52:40 1 Xem bài làm
46 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 54 giây2017-02-01 20:32:15 1 Xem bài làm
47 Hậu duệ mặt trời10 1 phút - 54 giây2017-02-02 15:11:29 1 Xem bài làm
48 Pirate King10 1 phút - 54 giây2017-03-16 20:34:26 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Văn Sinh10 1 phút - 54 giây2017-03-26 11:06:42 1 Xem bài làm
50 nguyễn thị thùy dương10 1 phút - 55 giây2017-03-09 19:40:02 1 Xem bài làm