Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7984

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 51 giây2018-06-19 14:39:10 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 52 giây2018-06-15 19:41:36 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 54 giây2017-06-01 16:53:08 4 Xem bài làm
4 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 56 giây2017-01-23 20:02:32 1 Xem bài làm
5 Dragonsvip10 0 phút - 56 giây2017-02-04 13:26:09 1 Xem bài làm
6 Hạnh10 0 phút - 58 giây2017-04-09 09:07:35 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2017-06-21 12:52:48 1 Xem bài làm
8 Lê Minh Vũ10 1 phút - 0 giây2017-07-18 09:19:57 1 Xem bài làm
9 trần tiến đạt10 1 phút - 1 giây2017-02-25 09:39:14 1 Xem bài làm
10 roronoa zoro10 1 phút - 1 giây2017-12-21 20:36:59 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Duy Tuấn Đạt10 1 phút - 2 giây2017-11-25 22:58:03 1 Xem bài làm
12 Nguyen Mai Hang10 1 phút - 3 giây2017-01-29 08:06:49 1 Xem bài làm
13 huyenthoaichangbeo10 1 phút - 4 giây2017-03-14 21:21:45 1 Xem bài làm
14 duc6athl10 1 phút - 4 giây2017-03-20 12:56:47 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 4 giây2017-04-14 10:19:12 1 Xem bài làm
16 hồ huy hoàng10 1 phút - 4 giây2017-06-14 17:11:05 1 Xem bài làm
17 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 4 giây2017-03-02 10:39:39 1 Xem bài làm
18 Thắng Max Level10 1 phút - 5 giây2017-02-16 18:24:26 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Đình Tuấn Vũ10 1 phút - 6 giây2017-08-09 10:50:03 1 Xem bài làm
20 Machiko10 1 phút - 6 giây2017-01-23 17:50:51 1 Xem bài làm
21 Kudo Shinichi10 1 phút - 7 giây2017-06-25 13:02:19 1 Xem bài làm
22 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2017-02-04 15:00:50 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 9 giây2018-06-13 17:50:48 1 Xem bài làm
24 Trịnh Đức Minh10 1 phút - 10 giây2020-11-15 21:58:11 2 Xem bài làm
25 Shank hair red10 1 phút - 11 giây2017-02-23 21:25:50 1 Xem bài làm
26 Trần Minh Khôi10 1 phút - 12 giây2017-02-27 16:37:54 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Minh Khôi Zero10 1 phút - 12 giây2017-03-11 18:14:59 1 Xem bài làm
28 yanggd10 1 phút - 12 giây2017-07-22 16:10:59 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 12 giây2017-12-31 13:49:35 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 13 giây2017-01-24 21:20:29 1 Xem bài làm
31 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 13 giây2017-02-01 20:45:03 1 Xem bài làm
32 Phạm Mai Linh10 1 phút - 13 giây2017-05-04 17:52:00 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 14 giây2018-06-13 12:02:14 1 Xem bài làm
34 ddghgf10 1 phút - 15 giây2017-02-16 18:22:36 1 Xem bài làm
35 Long_071110 1 phút - 15 giây2017-10-31 22:14:26 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Đức Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-08-10 16:24:59 1 Xem bài làm
37 Như Quỳnh Nguyễn10 1 phút - 19 giây2017-05-15 16:26:19 1 Xem bài làm
38 Vũ Phú Trọng10 1 phút - 19 giây2017-02-02 21:58:44 1 Xem bài làm
39 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 19 giây2017-02-03 09:57:07 1 Xem bài làm
40 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 20 giây2017-02-24 18:36:04 1 Xem bài làm
41 Nghiem Hong Oanh10 1 phút - 20 giây2017-11-08 22:16:37 1 Xem bài làm
42 Bùi Minh Hiếu10 1 phút - 21 giây2017-03-12 21:58:02 1 Xem bài làm
43 Karmar10 1 phút - 21 giây2017-10-05 16:09:56 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Xuân Anh10 1 phút - 21 giây2017-12-28 01:01:29 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 21 giây2017-02-18 17:12:43 1 Xem bài làm
46 Siêu nhân sấm sét10 1 phút - 21 giây2017-02-21 18:38:10 1 Xem bài làm
47 Mai Đức Dũng10 1 phút - 21 giây2017-03-02 21:56:32 1 Xem bài làm
48 Thái Hòa10 1 phút - 21 giây2017-03-08 13:49:22 1 Xem bài làm
49 Kudo Shinichi10 1 phút - 23 giây2017-07-04 18:44:46 1 Xem bài làm
50 vo thanh dat10 1 phút - 23 giây2017-08-10 19:29:39 1 Xem bài làm