Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1066

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đại Nghĩa10 0 phút - 30 giây2018-04-13 18:09:15 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 1 phút - 39 giây2017-11-19 20:15:40 4 Xem bài làm
3 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
4 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
5 long đỗ văn10 2 phút - 0 giây2020-08-21 07:25:45 2 Xem bài làm
6 Phùng Trường Anh10 2 phút - 15 giây2020-05-12 18:13:00 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thùy Linh10 2 phút - 20 giây2020-03-24 22:05:53 1 Xem bài làm
8 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
9 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
10 dang ha10 3 phút - 18 giây2020-01-27 17:08:47 2 Xem bài làm
11 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
12 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
13 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
14 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
15 Trần Hoàng Long10 4 phút - 41 giây2020-04-19 15:42:44 1 Xem bài làm
16 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
17 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
18 chử mai10 5 phút - 3 giây2017-10-09 21:56:42 1 Xem bài làm
19 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
20 Trần Phú Cường10 5 phút - 34 giây2019-07-02 15:49:03 1 Xem bài làm
21 Vương Chí Thanh10 5 phút - 45 giây2018-08-01 23:42:33 1 Xem bài làm
22 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Thu Ba10 7 phút - 6 giây2020-08-31 11:17:50 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Diệu Châu10 8 phút - 22 giây2020-03-27 17:34:38 1 Xem bài làm
25 Đoàn Ngọc Anh10 10 phút - 17 giây2020-03-19 07:49:14 1 Xem bài làm
26 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
27 le khong bao minh10 16 phút - 12 giây2018-12-19 20:24:33 6 Xem bài làm
28 Trần Thị Bích Thủy10 16 phút - 17 giây2018-12-28 22:27:28 1 Xem bài làm
29 Trần Quang Minh9 1 phút - 36 giây2020-08-03 21:33:52 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
31 Uzumaki Naruto9 1 phút - 55 giây2018-12-30 16:07:54 1 Xem bài làm
32 Đỗ Đắc Khánh9 2 phút - 22 giây2020-04-19 10:35:41 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Huy Phú9 2 phút - 25 giây2020-03-21 21:51:06 1 Xem bài làm
34 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
35 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
36 Trần Mai Anh9 2 phút - 51 giây2020-04-19 12:53:21 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
38 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Quang Huy9 3 phút - 8 giây2020-03-19 19:52:51 1 Xem bài làm
40 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
41 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
42 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
43 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
44 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
45 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
46 Robin Hood9 3 phút - 29 giây2017-05-18 21:08:22 1 Xem bài làm
47 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
48 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
49 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
50 An ngọc lâm9 3 phút - 51 giây2020-06-26 13:25:57 1 Xem bài làm