Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1177

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê quỳnh phương Kha10 1 phút - 29 giây2019-01-18 20:59:37 2 Xem bài làm
2 le khanh10 1 phút - 47 giây2019-07-05 09:22:11 1 Xem bài làm
3 Albert Einstein10 2 phút - 15 giây2019-02-13 17:16:40 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 18 giây2017-02-27 10:23:06 1 Xem bài làm
5 Bùi Đình Thái10 2 phút - 34 giây2017-04-27 09:06:51 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 36 giây2016-12-31 20:11:00 1 Xem bài làm
7 Dương Quân Hảo10 2 phút - 44 giây2017-01-17 15:55:46 1 Xem bài làm
8 TUYET XUAN10 2 phút - 46 giây2018-08-09 20:34:26 2 Xem bài làm
9 Trần Huy Tâm10 2 phút - 50 giây2017-01-11 10:45:50 1 Xem bài làm
10 Phú Quý Lê Tăng10 2 phút - 51 giây2017-02-02 18:57:10 1 Xem bài làm
11 fdssd10 3 phút - 2 giây2016-12-25 10:58:42 1 Xem bài làm
12 Natsume10 3 phút - 11 giây2017-03-19 12:23:02 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thành Công10 3 phút - 14 giây2017-02-04 20:43:17 1 Xem bài làm
14 Kudo10 3 phút - 15 giây2016-12-26 06:53:47 1 Xem bài làm
15 Stephen Hawking10 3 phút - 19 giây2018-11-14 16:28:01 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Như Gia Thiên10 3 phút - 30 giây2020-03-20 13:27:50 1 Xem bài làm
17 Hoàng Đức Minh10 3 phút - 35 giây2017-02-28 15:31:10 1 Xem bài làm
18 Anh Lê Đức10 3 phút - 36 giây2017-12-22 19:45:19 1 Xem bài làm
19 pham quang huy10 3 phút - 37 giây2017-02-09 16:22:11 1 Xem bài làm
20 Lê Đức Anh10 3 phút - 42 giây2017-12-25 18:45:21 1 Xem bài làm
21 Phạm Thiên Anh10 3 phút - 47 giây2017-07-26 10:09:36 1 Xem bài làm
22 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 49 giây2017-01-05 13:51:59 1 Xem bài làm
23 ahsnwuxnwixhs10 3 phút - 49 giây2017-03-14 21:57:12 1 Xem bài làm
24 do huyen10 3 phút - 53 giây2017-01-02 21:25:28 1 Xem bài làm
25 Lương Hoàng Việt10 3 phút - 53 giây2017-02-18 11:57:40 1 Xem bài làm
26 ngo viet duc dai gai10 3 phút - 54 giây2017-02-17 10:38:27 1 Xem bài làm
27 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 55 giây2017-01-09 16:35:10 1 Xem bài làm
28 Hoang Dieu Anh10 3 phút - 56 giây2017-01-15 10:30:49 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Hồng Trang10 4 phút - 0 giây2017-03-08 21:46:31 1 Xem bài làm
30 Đặng Trọng Hưng10 4 phút - 2 giây2017-02-17 20:28:33 1 Xem bài làm
31 Trịnh Thị Thúy Nga10 4 phút - 6 giây2017-01-19 19:15:32 1 Xem bài làm
32 Nguyễn xuân khải10 4 phút - 8 giây2017-03-21 21:07:09 1 Xem bài làm
33 Phan Tien Thanh10 4 phút - 9 giây2017-02-09 19:45:45 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 9 giây2017-02-10 21:13:50 3 Xem bài làm
35 Lương Hữu Thành10 4 phút - 11 giây2016-12-30 21:03:55 1 Xem bài làm
36 nhok cá tính10 4 phút - 11 giây2017-02-21 21:03:08 1 Xem bài làm
37 Minh Nguyễn Cao10 4 phút - 11 giây2017-04-06 16:52:19 1 Xem bài làm
38 Đào Xuân Hùng10 4 phút - 19 giây2017-05-24 15:17:34 1 Xem bài làm
39 Linh Chi10 4 phút - 20 giây2018-04-26 20:37:24 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 22 giây2016-12-25 12:36:36 1 Xem bài làm
41 Trần Khánh Chi10 4 phút - 25 giây2017-02-11 16:32:34 1 Xem bài làm
42 Thần Toán Học10 4 phút - 29 giây2017-01-19 16:36:11 1 Xem bài làm
43 HÙNG HÀ10 4 phút - 33 giây2017-02-18 13:32:17 1 Xem bài làm
44 Thân Thị Ngọc Diễm10 4 phút - 36 giây2017-02-15 09:37:35 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Linh Chi10 4 phút - 38 giây2018-01-16 22:39:42 1 Xem bài làm
46 ngô thị thương10 4 phút - 40 giây2017-01-17 15:48:13 1 Xem bài làm
47 Đỗ Phương Nam10 4 phút - 40 giây2017-05-04 19:44:47 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 44 giây2016-12-23 19:53:02 1 Xem bài làm
49 Luyện Thành Long10 4 phút - 47 giây2016-12-23 22:09:27 1 Xem bài làm
50 fhfg10 4 phút - 49 giây2017-02-22 09:41:49 1 Xem bài làm