Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3151

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 0 phút - 39 giây2020-03-31 21:58:58 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 4 giây2018-06-15 22:44:29 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 7 giây2017-01-14 17:25:08 1 Xem bài làm
4 Lê Xuân Hải10 1 phút - 8 giây2017-02-06 09:22:27 4 Xem bài làm
5 Trần Nhật Dương10 1 phút - 10 giây2017-01-25 20:38:10 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 10 giây2017-05-13 07:47:51 1 Xem bài làm
7 Trần Kiêm Anh Tài10 1 phút - 11 giây2017-01-05 10:06:28 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 14 giây2017-01-03 15:47:06 1 Xem bài làm
9 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 14 giây2017-01-11 18:35:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 15 giây2018-06-19 15:25:32 1 Xem bài làm
11 kazuto kiriyaga10 1 phút - 16 giây2017-01-12 13:15:39 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 17 giây2017-01-04 09:11:43 1 Xem bài làm
13 Đoàn Thanh Phương10 1 phút - 20 giây2017-03-20 20:14:44 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 20 giây2017-01-12 20:35:03 1 Xem bài làm
15 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 22 giây2016-12-31 21:55:55 1 Xem bài làm
16 Trần Nhật Dương10 1 phút - 22 giây2017-01-25 20:41:22 1 Xem bài làm
17 hathanhdatmnm10 1 phút - 23 giây2017-09-15 09:20:29 1 Xem bài làm
18 Nguyen Duy Thinh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 09:07:24 1 Xem bài làm
19 Nguyen Tho Quan10 1 phút - 25 giây2016-12-24 20:18:42 1 Xem bài làm
20 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-12-28 12:42:46 1 Xem bài làm
21 Kudoshinichi10 1 phút - 26 giây2017-04-07 09:17:20 1 Xem bài làm
22 SONGOKU10 1 phút - 28 giây2017-01-08 14:12:31 1 Xem bài làm
23 akaishuichi10 1 phút - 28 giây2017-04-07 09:47:56 1 Xem bài làm
24 kieu the bao10 1 phút - 29 giây2017-10-26 20:04:48 1 Xem bài làm
25 Phạm Lê Công10 1 phút - 30 giây2017-03-11 16:50:57 1 Xem bài làm
26 Kawako Hayari10 1 phút - 32 giây2017-01-02 10:52:10 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 35 giây2017-04-19 08:59:18 1 Xem bài làm
28 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 35 giây2017-05-21 12:37:50 1 Xem bài làm
29 Trần Thanh Trường10 1 phút - 36 giây2016-12-28 09:32:16 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Văn Sinh10 1 phút - 36 giây2017-03-26 11:08:45 1 Xem bài làm
31 Huyền Trang Trần10 1 phút - 36 giây2017-04-09 09:14:31 1 Xem bài làm
32 phan thi anh hong10 1 phút - 36 giây2017-10-28 19:12:58 1 Xem bài làm
33 Dragonsvip10 1 phút - 37 giây2017-02-22 13:38:49 1 Xem bài làm
34 Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui10 1 phút - 37 giây2017-03-18 14:11:34 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Mai Quế Trâm10 1 phút - 37 giây2020-04-14 19:49:57 1 Xem bài làm
36 do hoang nguyen10 1 phút - 38 giây2017-01-03 21:48:19 1 Xem bài làm
37 nguyễn danh bảo10 1 phút - 38 giây2017-03-05 20:08:00 1 Xem bài làm
38 ♡๖ۣۜSƠN TÙNG ๖²⁴ʱ๖ۣۜMTPღ (idol๖²⁴ʱ๖ۣۜღ )10 1 phút - 38 giây2017-03-19 20:01:50 1 Xem bài làm
39 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 39 giây2017-01-08 07:55:52 1 Xem bài làm
40 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 39 giây2017-01-08 14:07:33 1 Xem bài làm
41 buithuhuong10 1 phút - 40 giây2017-02-16 19:58:33 1 Xem bài làm
42 messi and ronaldo10 1 phút - 40 giây2017-03-15 11:30:38 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 40 giây2017-05-07 23:07:02 1 Xem bài làm
44 ha huy hoang10 1 phút - 41 giây2017-09-14 15:44:13 1 Xem bài làm
45 Lê Nho Khoa10 1 phút - 41 giây2016-12-27 20:45:18 1 Xem bài làm
46 Lê Thị Phương Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-11 21:01:13 1 Xem bài làm
47 Vu Vu Vinh10 1 phút - 42 giây2017-01-07 16:21:15 1 Xem bài làm
48 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 42 giây2017-03-01 10:27:40 1 Xem bài làm
49 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 43 giây2016-12-27 21:13:30 1 Xem bài làm
50 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 43 giây2017-01-08 10:22:43 1 Xem bài làm