Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6842

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 40 giây2018-06-19 14:40:13 1 Xem bài làm
2 Tô Minh Sơn10 0 phút - 43 giây2020-03-29 21:20:02 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 44 giây2018-06-15 19:42:32 1 Xem bài làm
4 Có Huất10 0 phút - 47 giây2018-01-02 14:29:45 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 0 phút - 49 giây2017-04-10 19:22:06 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 49 giây2017-06-21 14:12:07 1 Xem bài làm
7 Mỏi đầu10 0 phút - 49 giây2018-05-05 06:07:07 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 51 giây2017-12-31 13:50:45 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
10 Kaito Kid10 0 phút - 53 giây2017-03-11 20:12:23 1 Xem bài làm
11 Trịnh Đức Minh10 0 phút - 53 giây2020-11-29 21:41:09 2 Xem bài làm
12 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
13 Phạm Hồ Thanh Quang10 0 phút - 55 giây2017-05-16 23:31:11 1 Xem bài làm
14 Vũ Ngọc Anh10 0 phút - 55 giây2018-08-20 21:38:12 1 Xem bài làm
15 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 56 giây2018-06-13 17:49:16 1 Xem bài làm
17 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 57 giây2017-01-19 22:34:17 1 Xem bài làm
18 naruto10 0 phút - 58 giây2018-07-09 21:45:02 1 Xem bài làm
19 Shank hair red10 0 phút - 58 giây2017-02-24 21:12:15 1 Xem bài làm
20 Như Quỳnh Nguyễn10 0 phút - 58 giây2017-04-18 10:41:58 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Huyền Nhi10 0 phút - 59 giây2017-11-19 15:49:45 1 Xem bài làm
22 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
23 bímậtnhé10 1 phút - 2 giây2017-04-27 21:00:09 1 Xem bài làm
24 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 1 phút - 2 giây2018-05-22 22:04:05 1 Xem bài làm
25 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
27 Dragonsvip10 1 phút - 2 giây2017-02-04 13:27:58 1 Xem bài làm
28 Lã Quốc Huy10 1 phút - 2 giây2017-04-21 17:41:26 1 Xem bài làm
29 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-11 21:19:56 1 Xem bài làm
31 Keọ Ngọt10 1 phút - 3 giây2017-05-02 14:08:42 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Lương Vũ10 1 phút - 4 giây2017-02-06 11:55:55 1 Xem bài làm
33 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 4 giây2017-03-03 17:56:03 1 Xem bài làm
34 Hoàng Thị Hồng Nhung10 1 phút - 4 giây2017-05-24 13:28:33 1 Xem bài làm
35 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
36 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 5 giây2017-01-20 22:11:51 1 Xem bài làm
37 Minh Hiền10 1 phút - 5 giây2017-03-04 15:08:17 1 Xem bài làm
38 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 6 giây2017-04-09 09:31:48 1 Xem bài làm
39 Hiếu Nguyễn Công10 1 phút - 6 giây2018-10-12 14:51:20 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hoàng Anh Hào10 1 phút - 6 giây2017-02-20 17:00:26 1 Xem bài làm
42 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 7 giây2017-02-17 10:11:15 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 7 giây2017-04-18 10:24:30 1 Xem bài làm
44 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
45 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
46 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
47 le quang hieu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
48 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
49 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 9 giây2017-03-04 20:27:26 1 Xem bài làm
50 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:38:09 1 Xem bài làm