Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 947

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Elias Bush10 1 phút - 45 giây2020-07-11 19:47:32 1 Xem bài làm
2 Phùng Trường Anh10 1 phút - 50 giây2020-05-12 18:06:58 1 Xem bài làm
3 đinh hữu huy10 1 phút - 54 giây2016-12-12 16:31:39 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đăng Khoa10 1 phút - 56 giây2016-12-17 22:07:53 1 Xem bài làm
5 Phan Anh Huy10 2 phút - 3 giây2016-12-16 21:13:17 1 Xem bài làm
6 Phan Xuân Biên10 2 phút - 9 giây2017-08-25 21:41:40 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 2 phút - 11 giây2017-11-19 20:31:41 7 Xem bài làm
8 dinh10 2 phút - 14 giây2018-12-06 19:52:47 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Phương Thảo10 2 phút - 22 giây2017-02-25 18:54:40 1 Xem bài làm
10 dang ha10 2 phút - 31 giây2020-01-27 15:23:57 2 Xem bài làm
11 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 37 giây2017-01-10 13:22:32 1 Xem bài làm
12 Thúy Nguyễn Thị Hồng10 2 phút - 47 giây2017-03-18 22:19:34 1 Xem bài làm
13 Đinh thị thu ngọc10 2 phút - 54 giây2018-11-01 22:36:22 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Việt Hoàng10 3 phút - 3 giây2017-02-15 15:13:42 1 Xem bài làm
15 Đỗ Thị Việt hoa10 3 phút - 5 giây2016-11-23 18:36:53 1 Xem bài làm
16 Nhok Sư Tử10 3 phút - 10 giây2017-02-23 15:57:11 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Yến Nhi10 3 phút - 18 giây2016-12-15 21:39:29 1 Xem bài làm
18 Đỗ Thị Thu Hà10 3 phút - 18 giây2017-02-15 21:16:20 1 Xem bài làm
19 Lâm Duy Bảo10 3 phút - 18 giây2017-07-31 10:47:04 1 Xem bài làm
20 mien nam pham10 3 phút - 24 giây2017-03-22 21:18:54 1 Xem bài làm
21 Vũ Nguyễn10 3 phút - 32 giây2020-04-22 20:09:18 1 Xem bài làm
22 do thi thuy10 3 phút - 40 giây2017-02-22 15:23:34 1 Xem bài làm
23 Nguyen quoc anh10 3 phút - 40 giây2017-11-23 20:21:17 1 Xem bài làm
24 chuthang10 3 phút - 42 giây2016-12-02 21:17:54 1 Xem bài làm
25 Blossoms Cherry10 3 phút - 55 giây2016-12-31 11:21:23 1 Xem bài làm
26 Lưu Trần Việt Cường10 3 phút - 56 giây2016-12-19 21:04:42 1 Xem bài làm
27 Cao Vương10 3 phút - 58 giây2016-11-28 21:42:31 1 Xem bài làm
28 Điệp Nguyễn10 3 phút - 58 giây2016-12-21 17:50:34 1 Xem bài làm
29 Trần Quang Huy10 4 phút - 0 giây2017-01-07 20:47:51 1 Xem bài làm
30 tonthuyquyen10 4 phút - 4 giây2017-05-02 19:57:16 1 Xem bài làm
31 PQT Vlogs10 4 phút - 9 giây2020-08-15 16:58:14 1 Xem bài làm
32 Tuấn Phan Quang10 4 phút - 22 giây2016-12-17 21:51:40 1 Xem bài làm
33 Nguyen Thi Phuong Anh10 4 phút - 26 giây2017-09-03 21:48:28 1 Xem bài làm
34 Lê Tuấn Sơn10 4 phút - 38 giây2019-01-24 14:14:16 2 Xem bài làm
35 Tạ Hoài Phượng10 4 phút - 44 giây2016-12-29 22:03:49 1 Xem bài làm
36 long đỗ văn10 4 phút - 50 giây2020-03-15 21:10:54 2 Xem bài làm
37 diệp kute10 5 phút - 5 giây2016-12-05 21:05:54 1 Xem bài làm
38 Trần Trịnh Thiên Tân10 5 phút - 11 giây2020-03-29 19:30:36 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Ngọc Trung Bội10 5 phút - 21 giây2017-05-25 09:34:34 1 Xem bài làm
40 Trương Minh Trọng10 5 phút - 37 giây2017-06-14 12:59:22 4 Xem bài làm
41 Không Có Tên10 6 phút - 8 giây2016-12-17 15:07:32 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Đặng Bảo Linh10 6 phút - 22 giây2018-11-18 08:44:01 1 Xem bài làm
43 A B C10 6 phút - 32 giây2018-11-14 20:34:17 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hữu Hiếu10 6 phút - 44 giây2020-05-01 22:32:01 1 Xem bài làm
45 haruneaira10 7 phút - 5 giây2017-03-26 14:21:05 1 Xem bài làm
46 Hung Nguyen Phi10 7 phút - 24 giây2020-11-22 15:07:36 1 Xem bài làm
47 Super Saiyan 3 Goku10 7 phút - 41 giây2020-04-01 21:47:53 1 Xem bài làm
48 Vương Chí Thanh10 9 phút - 41 giây2018-08-01 23:52:51 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 25 phút - 26 giây2018-06-15 14:14:41 5 Xem bài làm
50 Phạm Doãn Huy9 1 phút - 31 giây2017-01-02 15:08:50 1 Xem bài làm