Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1698

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hẢI MESSI10 0 phút - 44 giây2017-02-11 18:53:31 1 Xem bài làm
2 Phú Trọng Duy10 0 phút - 48 giây2017-02-09 19:41:31 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Văn Trung10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:10:46 1 Xem bài làm
4 hẢI MESSI10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:14:00 1 Xem bài làm
5 hai20047d10 0 phút - 57 giây2017-02-05 19:09:34 1 Xem bài làm
6 hẢI MESSI10 0 phút - 58 giây2017-02-05 19:31:03 1 Xem bài làm
7 kẻ vô danh10 0 phút - 58 giây2017-03-09 19:12:09 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thế Duy10 0 phút - 59 giây2017-01-31 20:05:18 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Văn hẢI10 0 phút - 59 giây2017-02-03 20:13:57 1 Xem bài làm
10 Phạm Minh Anh10 1 phút - 2 giây2017-08-04 09:04:50 1 Xem bài làm
11 Nguyen Thi Bich Huong10 1 phút - 2 giây2017-01-31 20:02:46 7 Xem bài làm
12 hẢI MESSI10 1 phút - 4 giây2017-02-03 20:11:00 1 Xem bài làm
13 Phạm Minh Anh10 1 phút - 10 giây2017-08-07 09:06:30 1 Xem bài làm
14 hai hieu hoc10 1 phút - 10 giây2017-02-03 20:07:59 1 Xem bài làm
15 Nguyen Khanh Toan10 1 phút - 12 giây2017-01-07 12:19:26 1 Xem bài làm
16 hai hieu hoc10 1 phút - 15 giây2017-02-03 20:04:41 1 Xem bài làm
17 Lương Duy Tiến10 1 phút - 22 giây2017-01-10 09:33:54 3 Xem bài làm
18 chú mèo đáng yêu10 1 phút - 28 giây2017-02-22 20:45:54 1 Xem bài làm
19 Phạm Minh Anh10 1 phút - 33 giây2017-08-04 08:37:57 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 36 giây2016-11-27 16:22:56 2 Xem bài làm
21 Minh Châu10 1 phút - 57 giây2017-02-09 21:12:24 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 59 giây2016-12-25 14:19:08 1 Xem bài làm
23 Trần Yến Nhi10 2 phút - 2 giây2016-12-13 19:44:03 1 Xem bài làm
24 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 2 giây2017-02-04 08:22:19 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 5 giây2016-12-18 09:51:33 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thị Linh10 2 phút - 5 giây2020-04-06 08:34:12 1 Xem bài làm
27 Lương Hữu Thành10 2 phút - 7 giây2016-11-26 20:37:17 1 Xem bài làm
28 A Lê Văn10 2 phút - 9 giây2016-12-30 18:58:37 1 Xem bài làm
29 hai hieu hoc10 2 phút - 10 giây2017-02-02 19:04:38 1 Xem bài làm
30 cô gái bọ cạp10 2 phút - 18 giây2017-07-16 19:52:06 1 Xem bài làm
31 Trần Ngọc Ba10 2 phút - 19 giây2016-12-26 08:40:52 1 Xem bài làm
32 Dương Quân Hảo10 2 phút - 24 giây2017-02-02 12:38:38 1 Xem bài làm
33 lại tiến bình10 2 phút - 28 giây2017-01-09 21:45:16 1 Xem bài làm
34 Nguyen Viet Dat10 2 phút - 29 giây2017-01-05 13:55:40 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Đức Hiếu10 2 phút - 35 giây2016-12-09 14:12:06 1 Xem bài làm
36 Nguyễn xuân khải10 2 phút - 35 giây2017-03-22 19:38:59 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Ngọc Ly Na10 2 phút - 39 giây2016-12-17 20:11:53 1 Xem bài làm
38 Phạm nhat minh10 2 phút - 41 giây2016-12-15 05:32:12 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Phạm Minh Huy10 2 phút - 47 giây2017-03-07 19:55:32 7 Xem bài làm
40 Hạt Bụi Thiên Thần10 2 phút - 47 giây2020-04-04 14:33:09 1 Xem bài làm
41 Albert Einstein10 2 phút - 52 giây2019-01-14 16:18:13 1 Xem bài làm
42 au duong li10 2 phút - 55 giây2017-01-08 20:29:11 1 Xem bài làm
43 Hotboy 200410 2 phút - 56 giây2017-01-12 20:07:29 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 57 giây2017-01-26 09:25:01 1 Xem bài làm
45 Nguyễn xuân khải10 3 phút - 1 giây2017-03-21 21:01:37 1 Xem bài làm
46 Khuất Thị Hồng Lan10 3 phút - 2 giây2020-07-29 21:38:12 2 Xem bài làm
47 Hà Huy Phúc10 3 phút - 5 giây2020-06-07 10:22:56 1 Xem bài làm
48 Nữ Hoàng Băng Giá10 3 phút - 8 giây2017-03-25 20:58:18 1 Xem bài làm
49 Hiếu Nguyễn Phạm Đức10 3 phút - 9 giây2017-06-30 09:20:31 1 Xem bài làm
50 Haruka_Ino10 3 phút - 10 giây2017-01-18 11:48:52 1 Xem bài làm