Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6907

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Tô Minh Sơn10 0 phút - 39 giây2020-03-29 21:21:06 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 42 giây2017-06-21 14:14:32 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 42 giây2018-06-15 19:43:46 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 44 giây2018-06-19 14:41:15 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
6 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
7 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 49 giây2017-02-11 09:23:04 1 Xem bài làm
8 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
10 Susu Family10 0 phút - 55 giây2018-01-27 20:06:14 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 55 giây2018-06-13 17:47:57 1 Xem bài làm
12 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
13 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 57 giây2017-03-14 21:29:00 1 Xem bài làm
14 Nobita Kun10 0 phút - 58 giây2017-02-04 10:45:27 1 Xem bài làm
15 Five centimeters per second10 0 phút - 58 giây2017-03-05 19:57:19 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Xuân Anh10 0 phút - 59 giây2017-12-28 23:54:13 1 Xem bài làm
17 Cố Lên Nào Các Bạn10 1 phút - 0 giây2017-04-07 13:45:38 1 Xem bài làm
18 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
19 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
20 bingojeo10 1 phút - 0 giây2017-03-08 22:18:41 1 Xem bài làm
21 Songoku10 1 phút - 1 giây2017-02-08 19:33:32 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 1 giây2018-06-13 12:04:57 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 2 giây2018-01-01 13:28:13 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-12 20:08:24 1 Xem bài làm
25 yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình10 1 phút - 3 giây2018-05-21 21:55:57 1 Xem bài làm
26 naruto10 1 phút - 3 giây2018-07-09 21:43:45 1 Xem bài làm
27 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
28 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
29 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
31 Phạm Hoàng10 1 phút - 5 giây2017-05-06 12:43:36 1 Xem bài làm
32 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
34 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 6 giây2017-02-25 20:58:36 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 6 giây2017-03-19 08:49:43 1 Xem bài làm
37 Yuriko Azami10 1 phút - 6 giây2017-04-01 17:03:43 1 Xem bài làm
38 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 6 giây2017-11-05 18:35:58 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Văn Khởi10 1 phút - 7 giây2017-09-03 12:11:00 1 Xem bài làm
41 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
42 Hiếu Nguyễn Công10 1 phút - 7 giây2018-10-14 09:04:58 1 Xem bài làm
43 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
44 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
45 Thắng Max Level10 1 phút - 7 giây2017-02-16 21:09:10 1 Xem bài làm
46 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 7 giây2017-02-23 20:40:14 1 Xem bài làm
47 Vũ Quốc Việt10 1 phút - 7 giây2017-06-07 13:52:39 1 Xem bài làm
48 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
49 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
50 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm