Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 868

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 doan chung10 2 phút - 56 giây2016-10-26 22:07:51 1 Xem bài làm
2 Khánh10 3 phút - 24 giây2017-01-13 22:37:12 1 Xem bài làm
3 Trần Quang Minh10 3 phút - 42 giây2020-04-21 15:53:59 1 Xem bài làm
4 Ly Ly10 3 phút - 57 giây2016-10-27 21:19:14 1 Xem bài làm
5 Lê Trường Chinh10 4 phút - 11 giây2020-04-29 15:55:12 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 48 giây2017-06-16 15:01:19 1 Xem bài làm
7 Nguyen Quang Minh10 4 phút - 50 giây2016-11-16 19:39:39 1 Xem bài làm
8 Vo Thanh Anh10 4 phút - 54 giây2016-12-18 09:44:27 1 Xem bài làm
9 Nguyen quang minh10 5 phút - 13 giây2016-11-10 20:27:27 1 Xem bài làm
10 Đoàn Hồng Cường10 5 phút - 25 giây2020-04-17 11:18:59 1 Xem bài làm
11 Nguyen Tien Dung10 5 phút - 55 giây2020-04-08 08:17:58 1 Xem bài làm
12 Ngọc Phạm Cherry10 5 phút - 58 giây2017-10-20 13:03:42 1 Xem bài làm
13 Đào Xuân Hùng10 6 phút - 6 giây2018-05-10 21:14:11 1 Xem bài làm
14 TFboys_Karry10 6 phút - 6 giây2016-11-01 21:10:32 1 Xem bài làm
15 Huy Nguyễn Đức10 6 phút - 10 giây2016-11-05 18:51:02 1 Xem bài làm
16 Vu Cong Thien10 6 phút - 13 giây2017-03-16 20:10:18 1 Xem bài làm
17 Nguyen quang minh10 6 phút - 15 giây2016-10-31 20:00:57 1 Xem bài làm
18 Anny Hoàng10 6 phút - 16 giây2017-03-17 20:54:16 1 Xem bài làm
19 Trần Duy Thanh10 6 phút - 19 giây2017-01-25 17:59:39 2 Xem bài làm
20 Thân Văn Tuyên10 6 phút - 33 giây2017-02-24 11:02:58 1 Xem bài làm
21 Nguyen quang minh10 6 phút - 39 giây2016-11-09 20:26:51 1 Xem bài làm
22 phạm minh tâm10 6 phút - 39 giây2016-11-12 17:19:46 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Ánh Chúc10 6 phút - 49 giây2017-03-05 21:37:37 1 Xem bài làm
24 Mr siro10 6 phút - 51 giây2017-02-17 20:46:13 1 Xem bài làm
25 Nguyen thi hong10 7 phút - 1 giây2017-01-05 15:15:40 1 Xem bài làm
26 Ngọc Khánh10 7 phút - 4 giây2020-12-25 22:05:45 1 Xem bài làm
27 Lê Ngọc Quí10 7 phút - 12 giây2019-10-29 18:18:52 2 Xem bài làm
28 LocVo10 7 phút - 16 giây2016-11-28 21:05:05 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 17 giây2016-11-07 07:46:03 1 Xem bài làm
30 Phúc Nguyễn Thị Thiên10 7 phút - 18 giây2016-10-30 16:13:05 1 Xem bài làm
31 Yuuki10 7 phút - 19 giây2016-11-03 19:44:43 1 Xem bài làm
32 Phạm minh thu10 7 phút - 27 giây2016-10-29 19:51:37 1 Xem bài làm
33 Trần Đức Long10 7 phút - 39 giây2017-02-01 21:15:22 1 Xem bài làm
34 Hoàng Thế Phúc10 7 phút - 45 giây2016-11-03 21:12:35 1 Xem bài làm
35 dang thanh dat10 7 phút - 53 giây2016-10-30 14:30:25 1 Xem bài làm
36 dinh cong10 7 phút - 53 giây2016-10-31 20:15:17 1 Xem bài làm
37 Nguyen Quang Minh10 7 phút - 57 giây2016-10-31 19:31:54 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Nhan Thùy Dương10 8 phút - 4 giây2017-01-07 17:18:49 1 Xem bài làm
39 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 16 giây2016-11-15 09:58:54 1 Xem bài làm
40 Xpt 1410 8 phút - 19 giây2016-12-16 13:20:00 1 Xem bài làm
41 Ngân Ngô10 8 phút - 35 giây2016-11-08 08:21:17 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Tường Vi10 8 phút - 39 giây2020-02-13 15:01:36 1 Xem bài làm
43 Ngô Minh Phương10 8 phút - 41 giây2017-08-22 10:09:44 1 Xem bài làm
44 Phạm Ánh Dương10 8 phút - 43 giây2016-11-27 21:44:30 1 Xem bài làm
45 Kanami Tatsukino Izuca10 8 phút - 54 giây2017-02-22 21:13:03 1 Xem bài làm
46 Viết Hùng Nguyễn10 9 phút - 0 giây2018-10-27 05:33:03 2 Xem bài làm
47 Dung Pham Ngoc10 9 phút - 8 giây2017-10-22 20:23:58 1 Xem bài làm
48 Bùi Thanh Dương10 9 phút - 36 giây2016-10-29 20:46:15 1 Xem bài làm
49 tran ngoc huyen10 9 phút - 44 giây2017-03-06 18:35:52 1 Xem bài làm
50 Minh Hà10 9 phút - 52 giây2017-01-04 15:57:26 1 Xem bài làm