Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1300

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Lưỡng10 1 phút - 14 giây2020-04-20 21:27:41 1 Xem bài làm
2 Phạm Doãn Huy10 3 phút - 18 giây2017-01-02 15:03:18 1 Xem bài làm
3 Trương Minh Trọng10 3 phút - 38 giây2017-06-06 12:18:32 1 Xem bài làm
4 long đỗ văn10 3 phút - 41 giây2020-08-21 07:21:43 2 Xem bài làm
5 Bùi Chí Hào10 3 phút - 59 giây2017-03-07 18:16:23 1 Xem bài làm
6 Lê Mã Siêu10 3 phút - 59 giây2017-04-04 15:18:41 1 Xem bài làm
7 Thắng Nguyễn10 4 phút - 14 giây2017-03-22 20:57:37 1 Xem bài làm
8 DORAPAN10 4 phút - 14 giây2019-10-14 21:17:38 1 Xem bài làm
9 itsukashidou10 4 phút - 16 giây2017-01-15 14:29:44 1 Xem bài làm
10 Nguyen Thi Hong Thu10 5 phút - 20 giây2016-11-24 19:15:16 1 Xem bài làm
11 Đoàn Thái Bảo10 5 phút - 38 giây2017-08-19 14:01:18 1 Xem bài làm
12 Trần Văn Hà10 5 phút - 44 giây2020-05-04 16:40:39 1 Xem bài làm
13 Mạc Thu Hà10 5 phút - 56 giây2017-01-08 10:27:49 1 Xem bài làm
14 Vương Chí Thanh10 5 phút - 57 giây2018-08-01 23:59:24 1 Xem bài làm
15 Trần Trung Nguyên10 6 phút - 3 giây2018-07-17 15:12:18 1 Xem bài làm
16 Minh Thu10 6 phút - 5 giây2016-11-06 22:03:28 1 Xem bài làm
17 lonthinh10 6 phút - 14 giây2016-11-10 21:20:25 1 Xem bài làm
18 Trần Hoàng Long10 6 phút - 26 giây2020-04-18 15:25:41 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Vũ Thắng10 6 phút - 32 giây2018-10-21 15:42:18 1 Xem bài làm
20 chử mai10 6 phút - 32 giây2017-10-09 21:27:08 1 Xem bài làm
21 Mã Ngọc Hương Ánh10 6 phút - 36 giây2017-02-16 20:50:57 1 Xem bài làm
22 Trần Lê Khoa10 6 phút - 52 giây2019-09-20 19:30:04 1 Xem bài làm
23 JackGre10 6 phút - 56 giây2016-10-31 23:16:22 1 Xem bài làm
24 Châu Thị Mỹ Lệ10 7 phút - 7 giây2017-09-24 16:14:19 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Phạm Hoàng Linh10 7 phút - 13 giây2018-06-13 14:16:19 5 Xem bài làm
26 Hòa Vũ10 7 phút - 37 giây2018-01-15 20:57:22 1 Xem bài làm
27 supersayjan10 7 phút - 44 giây2016-11-06 21:39:36 1 Xem bài làm
28 Blossoms Cherry10 7 phút - 45 giây2016-12-31 11:29:57 1 Xem bài làm
29 Hoàng Minh Hoàng10 7 phút - 51 giây2017-09-08 21:15:30 1 Xem bài làm
30 dhfdfeef10 7 phút - 51 giây2017-10-27 19:50:05 1 Xem bài làm
31 Hỗn Thiên10 7 phút - 59 giây2016-12-24 21:06:31 1 Xem bài làm
32 Diệp Chi10 8 phút - 14 giây2020-05-31 19:44:30 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thành Luân10 8 phút - 19 giây2017-07-06 13:16:26 1 Xem bài làm
34 Hà Huy Thành10 8 phút - 19 giây2019-01-23 20:15:43 1 Xem bài làm
35 thang10 8 phút - 23 giây2016-11-22 20:57:48 1 Xem bài làm
36 tuấn anh khổng10 8 phút - 44 giây2017-04-19 22:31:10 1 Xem bài làm
37 Nhữ Thị Hà Thanh10 8 phút - 50 giây2016-12-07 21:56:31 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 8 phút - 54 giây2016-12-13 22:01:11 1 Xem bài làm
39 Quái Vật10 9 phút - 21 giây2018-09-18 21:58:37 1 Xem bài làm
40 lê khôi nguyên10 9 phút - 25 giây2020-08-12 16:11:33 1 Xem bài làm
41 tran ngoc ngan ha10 9 phút - 41 giây2018-09-02 22:10:58 3 Xem bài làm
42 Trần Thùy Linh10 9 phút - 50 giây2017-03-04 21:13:07 1 Xem bài làm
43 Duyên Quỳnh10 10 phút - 47 giây2018-08-12 18:08:35 1 Xem bài làm
44 Bùi Thị Hà10 11 phút - 15 giây2017-01-31 20:24:46 1 Xem bài làm
45 Lê Hoàng Anh10 11 phút - 31 giây2017-10-04 16:34:47 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Huệ10 12 phút - 24 giây2020-04-18 15:18:56 1 Xem bài làm
47 Nguyen Thi Phuong Anh10 12 phút - 27 giây2017-09-02 18:51:03 1 Xem bài làm
48 Nguyên Trương Hạnh10 13 phút - 1 giây2017-10-19 13:32:09 1 Xem bài làm
49 Lương Thị Thanh Hoài10 13 phút - 32 giây2016-12-20 20:36:31 1 Xem bài làm
50 Phan Xuân Biên10 13 phút - 38 giây2017-08-25 21:38:22 1 Xem bài làm