Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3449

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hữu Tâm10 0 phút - 58 giây2020-08-15 15:11:11 6 Xem bài làm
2 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 0 phút - 59 giây2020-05-21 21:10:37 1 Xem bài làm
3 nguyendoanvinhquang10 1 phút - 2 giây2017-07-05 15:35:35 4 Xem bài làm
4 I Love A Person Not Love Me10 1 phút - 17 giây2017-02-23 20:57:22 1 Xem bài làm
5 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 20 giây2017-01-19 13:04:28 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thùy Linh10 1 phút - 24 giây2017-02-13 23:31:14 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thành Vinh10 1 phút - 25 giây2020-04-08 13:26:08 1 Xem bài làm
9 hanh phin no10 1 phút - 26 giây2017-02-24 15:10:37 2 Xem bài làm
10 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
11 Kudo Shinichi10 1 phút - 28 giây2017-04-09 10:34:17 1 Xem bài làm
12 Phan Hoàng Chí Dũng10 1 phút - 28 giây2017-02-23 20:40:34 3 Xem bài làm
13 Dragon Ball Super10 1 phút - 30 giây2017-03-07 19:46:16 1 Xem bài làm
14 Abarai Renji10 1 phút - 31 giây2017-03-13 14:55:07 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 32 giây2017-02-13 14:33:51 1 Xem bài làm
16 diablo svip10 1 phút - 38 giây2017-02-17 10:08:52 1 Xem bài làm
17 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Vũ Trung Kiên10 1 phút - 43 giây2017-03-01 13:08:50 1 Xem bài làm
19 Diệp Vấn10 1 phút - 44 giây2017-03-17 10:57:54 1 Xem bài làm
20 Bùi Đức Anh10 1 phút - 46 giây2017-02-13 10:17:55 1 Xem bài làm
21 Lưu Đình Huy10 1 phút - 46 giây2017-03-30 15:27:28 1 Xem bài làm
22 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
23 Jungkook10 1 phút - 47 giây2017-03-05 09:02:20 1 Xem bài làm
24 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
25 Đặng Bá Công10 1 phút - 49 giây2017-03-13 17:08:01 1 Xem bài làm
26 Plants vs Zombies 210 1 phút - 50 giây2017-03-13 17:16:59 1 Xem bài làm
27 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 51 giây2017-02-16 20:39:18 1 Xem bài làm
28 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
29 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
30 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
31 Thu Hiền10 1 phút - 59 giây2017-03-27 18:16:58 1 Xem bài làm
32 le viet phong10 2 phút - 0 giây2017-03-16 10:27:03 1 Xem bài làm
33 MA VĂN TIỆU10 2 phút - 1 giây2017-03-04 11:09:27 1 Xem bài làm
34 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
35 Lê Nguyễn Trường Thành10 2 phút - 2 giây2017-03-19 12:33:13 1 Xem bài làm
36 Phí Phương Anh10 2 phút - 2 giây2017-03-31 16:57:49 1 Xem bài làm
37 i love you10 2 phút - 4 giây2017-03-01 19:21:12 1 Xem bài làm
38 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 2 phút - 6 giây2017-02-16 18:51:04 1 Xem bài làm
40 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
41 nguyenvukyphong10 2 phút - 11 giây2017-04-06 16:15:23 3 Xem bài làm
42 unkalar10 2 phút - 12 giây2017-01-25 10:55:43 1 Xem bài làm
43 Vũ Nam Hải10 2 phút - 12 giây2017-03-07 19:47:57 2 Xem bài làm
44 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 14 giây2017-02-03 05:50:07 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 17 giây2017-02-15 15:05:47 1 Xem bài làm
47 Tống Minh Nghĩa10 2 phút - 17 giây2018-02-04 21:20:51 1 Xem bài làm
48 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
49 Chó Con Kia10 2 phút - 18 giây2017-03-05 09:42:26 1 Xem bài làm
50 Kitaro Akari10 2 phút - 19 giây2017-03-17 21:54:33 1 Xem bài làm