Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3186

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 27 giây2017-01-31 16:38:56 1 Xem bài làm
2 Tô Minh Sơn10 0 phút - 29 giây2020-03-31 21:47:17 1 Xem bài làm
3 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 37 giây2017-02-11 09:32:56 1 Xem bài làm
4 Lê Xuân Hải10 0 phút - 38 giây2016-11-14 10:57:19 5 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 42 giây2016-11-12 20:08:33 1 Xem bài làm
6 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 43 giây2016-11-12 20:18:03 1 Xem bài làm
7 cô bé nóng bỏng10 0 phút - 44 giây2016-11-07 20:43:34 1 Xem bài làm
8 Tran Tan Tai10 0 phút - 44 giây2016-12-11 20:35:57 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 44 giây2018-06-15 22:47:41 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 45 giây2016-11-12 20:27:44 1 Xem bài làm
11 Triệu Mẫn10 0 phút - 45 giây2017-10-18 22:48:32 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 47 giây2018-06-19 15:19:22 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 47 giây2017-01-14 17:26:47 1 Xem bài làm
14 Công Chúa Mắt Hồng10 0 phút - 47 giây2017-03-10 10:29:36 1 Xem bài làm
15 Hạnh10 0 phút - 48 giây2017-04-11 11:52:58 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đình Toàn10 0 phút - 49 giây2017-11-08 17:02:15 1 Xem bài làm
17 roronoa zoro10 0 phút - 49 giây2017-12-03 19:58:45 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 49 giây2017-01-19 15:26:26 1 Xem bài làm
19 Heshin Ca10 0 phút - 49 giây2017-02-02 20:31:33 1 Xem bài làm
20 Shank hair red10 0 phút - 49 giây2017-02-24 21:29:50 1 Xem bài làm
21 bingojeo10 0 phút - 49 giây2017-03-08 22:30:10 1 Xem bài làm
22 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 50 giây2016-11-12 20:23:43 1 Xem bài làm
23 huỳnh phạm hòa10 0 phút - 50 giây2017-01-25 10:14:26 1 Xem bài làm
24 Mai Đức Dũng10 0 phút - 51 giây2017-02-13 21:54:16 1 Xem bài làm
25 ❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔10 0 phút - 51 giây2018-09-19 10:23:13 1 Xem bài làm
26 do hoang nguyen10 0 phút - 51 giây2017-01-03 21:45:16 3 Xem bài làm
27 Bùi Anh Hào10 0 phút - 51 giây2016-11-26 10:13:45 1 Xem bài làm
28 Đặng Thị Mai Linh10 0 phút - 51 giây2016-12-29 20:20:04 1 Xem bài làm
29 con người bao dung10 0 phút - 52 giây2016-11-07 12:25:33 1 Xem bài làm
30 Thần Tuần Long10 0 phút - 52 giây2016-11-12 20:15:08 1 Xem bài làm
31 Tsubasa10 0 phút - 52 giây2017-01-21 12:16:08 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 52 giây2017-02-10 20:55:40 1 Xem bài làm
33 Trần Huy Hoàng10 0 phút - 53 giây2016-12-30 10:52:36 1 Xem bài làm
34 Tsunayoshi Sawada10 0 phút - 53 giây2017-02-01 20:25:06 1 Xem bài làm
35 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 53 giây2017-03-07 20:11:55 1 Xem bài làm
36 Minh Hang Ao dai10 0 phút - 53 giây2017-07-21 20:45:19 2 Xem bài làm
37 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 54 giây2016-12-08 21:12:45 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Mai Quỳnh Anh10 0 phút - 55 giây2017-02-27 20:49:57 1 Xem bài làm
39 Đặng Quỳnh Như10 0 phút - 55 giây2017-01-15 20:32:35 1 Xem bài làm
40 Tran Quoc An10 0 phút - 56 giây2016-12-18 17:58:56 1 Xem bài làm
41 Mai Đức Dũng10 0 phút - 56 giây2017-03-03 14:59:09 1 Xem bài làm
42 Đàm Nguyễn Sơn10 0 phút - 57 giây2017-02-24 20:13:46 1 Xem bài làm
43 Vũ Trần Minh Đức10 0 phút - 58 giây2017-07-19 10:59:39 1 Xem bài làm
44 Đoàn Phương Thảo10 0 phút - 58 giây2017-01-02 11:02:26 1 Xem bài làm
45 Dương Đức Hiếu10 0 phút - 58 giây2017-01-20 11:57:54 1 Xem bài làm
46 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 58 giây2017-03-01 10:22:54 1 Xem bài làm
47 Tran Tan Tai10 0 phút - 59 giây2016-12-22 19:56:49 1 Xem bài làm
48 Sái Ngọc Duy10 0 phút - 59 giây2016-12-30 20:37:56 1 Xem bài làm
49 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 0 giây2016-11-29 21:43:50 1 Xem bài làm
50 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 0 giây2016-12-20 20:24:36 1 Xem bài làm