Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17960

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:56:02 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 21 giây2016-10-26 12:16:52 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 21 giây2016-11-26 10:57:49 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2017-01-31 09:53:14 3 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 22 giây2016-11-02 12:07:58 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 23 giây2018-06-17 15:57:06 1 Xem bài làm
7 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 23 giây2016-10-25 20:54:20 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:50:58 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:52:36 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 24 giây2016-10-26 20:36:38 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 24 giây2016-12-22 13:57:35 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 24 giây2017-12-06 07:31:19 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 25 giây2018-06-16 15:21:15 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:51:35 1 Xem bài làm
15 Lục sVip10 0 phút - 25 giây2017-02-26 09:02:52 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 25 giây2017-12-28 15:01:21 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 25 giây2018-02-01 07:28:30 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 25 giây2018-06-12 18:22:12 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 25 giây2018-06-15 11:38:35 1 Xem bài làm
20 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:50:01 1 Xem bài làm
21 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 26 giây2017-02-27 07:20:02 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 26 giây2018-06-11 17:29:13 1 Xem bài làm
23 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 26 giây2017-03-07 19:18:30 1 Xem bài làm
24 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-10-25 20:48:10 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 26 giây2018-06-11 22:00:37 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 26 giây2017-03-15 13:11:27 1 Xem bài làm
27 Cô gái bí mật10 0 phút - 26 giây2016-11-10 17:20:45 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Phương Chi10 0 phút - 26 giây2019-01-06 14:38:43 1 Xem bài làm
29 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-16 15:50:08 1 Xem bài làm
30 nguyen quang trung10 0 phút - 26 giây2016-11-13 19:49:55 1 Xem bài làm
31 Lucy Heartfilia10 0 phút - 26 giây2017-12-06 10:02:45 1 Xem bài làm
32 con người bao dung10 0 phút - 26 giây2016-11-15 12:49:19 1 Xem bài làm
33 Nijino Yume10 0 phút - 26 giây2018-04-26 16:10:43 1 Xem bài làm
34 phuing hoang lua10 0 phút - 26 giây2017-02-23 09:26:51 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 26 giây2018-06-10 14:53:35 1 Xem bài làm
36 Lê Xuân Hải10 0 phút - 27 giây2017-02-02 20:55:11 6 Xem bài làm
37 trần tiến đạt10 0 phút - 27 giây2017-02-25 09:36:00 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 27 giây2018-06-10 16:51:18 1 Xem bài làm
39 •₤à ๓ộϮ Ϯɦằйǥ ς๏й Ϯɾąเ•10 0 phút - 27 giây2019-01-07 08:58:16 1 Xem bài làm
40 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:51:20 1 Xem bài làm
41 Trần Thu Hà10 0 phút - 28 giây2016-11-16 19:49:00 1 Xem bài làm
42 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2017-06-15 16:15:51 1 Xem bài làm
43 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2016-12-21 13:01:18 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 28 giây2017-10-22 16:00:40 1 Xem bài làm
45 Nobita Kun10 0 phút - 28 giây2017-02-03 21:48:00 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 28 giây2018-02-08 15:02:37 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 28 giây2017-02-13 11:28:52 1 Xem bài làm
48 Kato kid10 0 phút - 28 giây2019-04-17 21:42:45 1 Xem bài làm
49 Hot girl tuoi teen10 0 phút - 28 giây2017-02-18 18:02:54 1 Xem bài làm
50 Thuy thu mat trang10 0 phút - 28 giây2017-02-24 22:03:17 1 Xem bài làm