Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2325

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thanh Vân10 1 phút - 13 giây2020-10-26 08:40:57 1 Xem bài làm
2 Phạm Quốc Đạt10 1 phút - 30 giây2020-04-02 18:56:57 1 Xem bài làm
3 Vũ Văn Huy10 1 phút - 36 giây2018-09-19 20:23:28 2 Xem bài làm
4 Legendary Bombardment10 1 phút - 40 giây2016-10-24 00:28:11 1 Xem bài làm
5 What The Fuck10 1 phút - 50 giây2017-01-06 08:47:12 1 Xem bài làm
6 Trương Minh Trọng10 1 phút - 50 giây2017-06-13 08:39:56 2 Xem bài làm
7 tran manh tri10 2 phút - 6 giây2017-01-10 13:01:41 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Ngọc hưng10 2 phút - 12 giây2018-11-03 19:45:43 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Gia Bảo10 2 phút - 13 giây2020-04-21 15:29:00 1 Xem bài làm
10 Hạnh Nguyên10 2 phút - 18 giây2016-10-28 20:21:08 1 Xem bài làm
11 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 19 giây2019-08-18 21:55:05 1 Xem bài làm
12 Quái Vật10 2 phút - 21 giây2018-09-18 22:29:04 3 Xem bài làm
13 Phùng Trường Anh10 2 phút - 22 giây2020-05-12 17:53:45 1 Xem bài làm
14 Phan Quỳnh10 2 phút - 26 giây2016-11-07 20:04:54 1 Xem bài làm
15 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 28 giây2017-01-02 14:59:28 1 Xem bài làm
16 Hoàng Thiện Phúc10 2 phút - 30 giây2018-05-20 16:36:14 1 Xem bài làm
17 Lê Mã Siêu10 2 phút - 31 giây2017-04-04 15:12:58 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Minh Nguyệt10 2 phút - 38 giây2017-08-19 20:53:53 1 Xem bài làm
19 Trần Công Cường10 2 phút - 39 giây2020-10-25 14:23:38 1 Xem bài làm
20 Phan Xuân Biên10 2 phút - 41 giây2017-08-25 21:23:35 1 Xem bài làm
21 phương huyền10 2 phút - 43 giây2017-05-19 20:37:24 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 43 giây2018-07-09 10:14:07 1 Xem bài làm
23 chu van anh10 2 phút - 46 giây2016-12-15 20:32:02 1 Xem bài làm
24 ĐỖ TUẤN HƯNG10 2 phút - 47 giây2019-04-30 09:08:25 7 Xem bài làm
25 Nguyễn Gia Triệu10 2 phút - 49 giây2019-01-29 12:58:03 2 Xem bài làm
26 Nguyễn Hải Quân10 2 phút - 52 giây2020-04-05 21:35:23 10 Xem bài làm
27 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 53 giây2017-06-03 16:56:54 1 Xem bài làm
28 Đỗ Lương Hoàng Anh10 2 phút - 54 giây2016-12-28 21:41:21 1 Xem bài làm
29 Pham Doan Huy10 2 phút - 54 giây2017-01-02 14:33:20 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 2 phút - 55 giây2016-12-13 22:04:20 1 Xem bài làm
31 dang ha10 2 phút - 56 giây2020-01-26 22:41:29 1 Xem bài làm
32 Phạm Doãn Huy10 2 phút - 56 giây2017-01-02 14:46:46 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Phương Huyền10 2 phút - 56 giây2017-11-27 21:55:26 1 Xem bài làm
34 Trần Thị Tú10 2 phút - 57 giây2020-04-11 23:10:14 1 Xem bài làm
35 giang Hươngg10 2 phút - 59 giây2017-01-05 20:35:39 1 Xem bài làm
36 nguyen thuy linh10 3 phút - 0 giây2017-04-15 20:36:36 1 Xem bài làm
37 Trần Trung Nguyên10 3 phút - 0 giây2018-07-17 15:16:26 1 Xem bài làm
38 Minh Thu10 3 phút - 2 giây2016-11-06 21:56:40 1 Xem bài làm
39 Thắng Nguyễn10 3 phút - 3 giây2017-03-22 20:51:50 1 Xem bài làm
40 Phạm Tuấn Lộc10 3 phút - 5 giây2020-03-28 21:31:53 1 Xem bài làm
41 anh khoa nguyen10 3 phút - 5 giây2019-03-10 20:36:07 2 Xem bài làm
42 Dương Đức Quang10 3 phút - 6 giây2017-08-10 23:13:06 1 Xem bài làm
43 lê minh thạch10 3 phút - 6 giây2020-03-23 16:20:49 1 Xem bài làm
44 Hà Huy Thành10 3 phút - 9 giây2019-01-20 22:57:41 1 Xem bài làm
45 Châu Thị Mỹ Lệ10 3 phút - 12 giây2017-09-24 16:06:43 1 Xem bài làm
46 Nguyen Dinh10 3 phút - 14 giây2016-09-30 16:38:54 1 Xem bài làm
47 Lê Ngọc LAn10 3 phút - 16 giây2016-10-12 21:35:20 1 Xem bài làm
48 Trần Quang Minh10 3 phút - 18 giây2020-08-03 21:17:28 1 Xem bài làm
49 Mã Ngọc Hương Ánh10 3 phút - 19 giây2017-02-16 20:55:24 1 Xem bài làm
50 Ngô Hoàng Mai10 3 phút - 19 giây2020-03-20 17:12:24 1 Xem bài làm