Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1579

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Jim Kakarot10 2 phút - 59 giây2020-08-11 21:01:22 1 Xem bài làm
2 long đỗ văn10 3 phút - 8 giây2020-03-16 10:17:11 3 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Thủy Ngân10 4 phút - 0 giây2017-02-03 16:48:17 1 Xem bài làm
4 Trần Quang Minh10 4 phút - 2 giây2020-04-20 08:28:51 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Hữu Minh Thuần10 4 phút - 3 giây2017-08-08 17:29:04 1 Xem bài làm
6 phạm Trung Hiếu10 4 phút - 5 giây2016-10-02 13:13:17 1 Xem bài làm
7 Nguyen Bao Anh10 4 phút - 13 giây2017-03-22 20:11:03 1 Xem bài làm
8 Trịnh Tùng Anh10 4 phút - 21 giây2018-10-13 21:30:15 1 Xem bài làm
9 Lê Mạnh Hùng10 4 phút - 35 giây2016-12-08 20:31:57 1 Xem bài làm
10 Trần Duy Thái10 4 phút - 45 giây2017-03-05 21:29:16 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 4 phút - 47 giây2017-06-16 14:47:23 1 Xem bài làm
12 Đỗ Anh Đức10 5 phút - 8 giây2017-03-02 22:26:12 1 Xem bài làm
13 Thu Ha Phan10 5 phút - 23 giây2018-07-06 20:24:38 1 Xem bài làm
14 LocVo10 5 phút - 27 giây2016-11-28 21:10:43 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Duy Nam10 5 phút - 30 giây2020-04-20 08:21:19 1 Xem bài làm
16 fdssd10 5 phút - 49 giây2016-12-23 21:50:30 1 Xem bài làm
17 tran thi quynh chang10 5 phút - 55 giây2016-10-09 09:07:35 1 Xem bài làm
18 Dung Pham Ngoc10 5 phút - 59 giây2017-10-27 20:55:26 1 Xem bài làm
19 Lê Ngọc Quí10 6 phút - 0 giây2019-11-08 19:52:11 2 Xem bài làm
20 Nguyen quang minh10 6 phút - 25 giây2016-11-09 20:04:48 1 Xem bài làm
21 ミ★ 𝓣.𝕼.𝕯𝖚𝖓𝖌 ★彡 𝕮𝖔𝖓𝖖𝖚𝖊𝖗 𝖆𝖑𝖑 || ♛10 6 phút - 32 giây2020-08-21 15:59:12 1 Xem bài làm
22 2016 VNEN10 6 phút - 35 giây2016-11-13 22:19:19 1 Xem bài làm
23 nguyenthingochuyenasccs10 6 phút - 36 giây2016-10-25 10:35:48 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Quốc Huy10 6 phút - 36 giây2017-02-07 15:50:53 1 Xem bài làm
25 Vũ Nguyên Hạnh10 6 phút - 37 giây2016-10-23 16:40:59 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Như Quỳnh10 6 phút - 38 giây2017-01-09 12:32:26 1 Xem bài làm
27 Hà Nguyễn10 6 phút - 44 giây2017-01-15 21:07:22 1 Xem bài làm
28 Trần Thị Nguyệt Nga10 6 phút - 53 giây2016-10-24 20:07:49 1 Xem bài làm
29 Huy Nguyễn Đức10 7 phút - 1 giây2016-11-05 18:43:44 1 Xem bài làm
30 Thái Hà Minh10 7 phút - 7 giây2017-01-06 15:13:44 1 Xem bài làm
31 Lê Thu Phương10 7 phút - 9 giây2016-10-16 18:16:41 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt10 7 phút - 11 giây2016-11-07 07:38:35 1 Xem bài làm
33 Vũ Bắp10 7 phút - 27 giây2017-10-28 20:34:33 1 Xem bài làm
34 Hoàng Nguyễn Hải Phong10 7 phút - 28 giây2016-12-08 21:04:46 1 Xem bài làm
35 TFboys_Karry10 7 phút - 33 giây2016-09-30 15:39:11 1 Xem bài làm
36 đạt trần tiến10 7 phút - 38 giây2018-08-23 14:01:32 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Ngọc Thanh Mai10 8 phút - 10 giây2020-04-02 16:25:59 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Tường Vi10 8 phút - 14 giây2019-09-22 20:24:07 1 Xem bài làm
39 dinh cong10 8 phút - 29 giây2016-10-31 19:51:33 1 Xem bài làm
40 Trần Phương Linh10 8 phút - 32 giây2016-10-18 06:36:30 1 Xem bài làm
41 Lôi Long10 8 phút - 34 giây2016-12-15 08:14:39 1 Xem bài làm
42 Lê Thị Hà Trang10 8 phút - 37 giây2016-11-05 20:49:00 1 Xem bài làm
43 pham thuy huong10 8 phút - 48 giây2016-10-14 21:15:15 1 Xem bài làm
44 duthaotrang10 8 phút - 48 giây2017-08-15 21:18:29 1 Xem bài làm
45 Ngọc Hằng10 8 phút - 50 giây2016-10-11 18:12:17 1 Xem bài làm
46 TÔ TÚ QUYÊN10 8 phút - 55 giây2016-11-15 10:08:25 1 Xem bài làm
47 Pham Nhu Nguyen10 9 phút - 5 giây2016-10-13 17:59:51 1 Xem bài làm
48 Thảo Nguyên Trần10 9 phút - 34 giây2018-06-08 16:14:08 1 Xem bài làm
49 Nguyen Quynh Huong10 9 phút - 43 giây2017-02-04 14:29:55 1 Xem bài làm
50 Dương Đông Hoàng10 9 phút - 48 giây2019-05-06 20:41:49 1 Xem bài làm