Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3303

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Legendary Bombardment10 1 phút - 28 giây2016-10-24 00:23:38 1 Xem bài làm
2 Tiêu Viêm10 1 phút - 31 giây2017-02-05 18:12:45 1 Xem bài làm
3 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 47 giây2017-02-01 20:17:07 1 Xem bài làm
4 kazuto kiriyaga10 1 phút - 49 giây2016-12-25 16:28:55 1 Xem bài làm
5 Kudo Shinichi10 1 phút - 49 giây2017-04-09 10:31:08 1 Xem bài làm
6 _Giọt Nước Mắt Cá Sấu_10 1 phút - 50 giây2017-04-24 21:15:06 1 Xem bài làm
7 Đỗ Nhật Minh10 1 phút - 54 giây2017-02-16 20:04:16 1 Xem bài làm
8 dang eric bolasi10 2 phút - 1 giây2016-12-23 15:15:28 1 Xem bài làm
9 sieu nhan10 2 phút - 6 giây2017-02-18 20:56:34 1 Xem bài làm
10 Phí Phương Anh10 2 phút - 9 giây2017-03-31 17:00:27 1 Xem bài làm
11 Gaming Titan10 2 phút - 13 giây2016-12-29 15:00:46 1 Xem bài làm
12 Tran Quoc An10 2 phút - 14 giây2016-12-16 17:50:08 1 Xem bài làm
13 diablo svip10 2 phút - 15 giây2017-02-17 10:11:57 1 Xem bài làm
14 Đỗ Cao Thắng10 2 phút - 17 giây2017-01-13 15:10:37 1 Xem bài làm
15 Lê Minh Quân10 2 phút - 23 giây2016-10-02 16:22:15 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 26 giây2017-02-03 05:42:47 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thùy Linh10 2 phút - 26 giây2017-02-13 23:34:30 1 Xem bài làm
18 Cristiano Ronaldo10 2 phút - 28 giây2017-02-16 20:43:29 1 Xem bài làm
19 Lione Messi10 2 phút - 30 giây2017-02-16 16:22:21 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Vũ Anh10 2 phút - 30 giây2017-03-03 20:38:52 1 Xem bài làm
21 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 30 giây2016-12-03 10:54:33 1 Xem bài làm
22 Đặng Bá Công10 2 phút - 31 giây2017-03-13 17:12:00 1 Xem bài làm
23 Kim Tae Hee10 2 phút - 32 giây2017-01-20 21:26:52 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 2 phút - 32 giây2020-05-23 08:17:15 1 Xem bài làm
25 Trần Thành Đức10 2 phút - 33 giây2019-10-04 18:06:37 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 35 giây2016-12-23 17:53:53 1 Xem bài làm
27 giảng thế anh10 2 phút - 37 giây2016-12-09 16:11:34 1 Xem bài làm
28 Phan Thanh Lâm10 2 phút - 37 giây2019-06-10 20:15:45 1 Xem bài làm
29 Phạm Thị Hồng Ngọc10 2 phút - 41 giây2017-02-16 14:29:44 1 Xem bài làm
30 Vũ Đỗ Đình Đạt10 2 phút - 44 giây2017-03-20 20:32:45 1 Xem bài làm
31 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 46 giây2016-11-18 19:36:04 1 Xem bài làm
32 Trần thị bảo yến10 2 phút - 46 giây2016-12-21 14:10:03 1 Xem bài làm
33 Lê Nho Khoa10 2 phút - 47 giây2017-01-09 14:31:39 1 Xem bài làm
34 hưng hotboy10 2 phút - 47 giây2017-01-22 17:45:27 1 Xem bài làm
35 Anh Duy Trần10 2 phút - 47 giây2017-02-14 07:36:42 1 Xem bài làm
36 Dang Bui Duy Hien10 2 phút - 50 giây2016-11-02 20:29:14 1 Xem bài làm
37 steve gaming10 2 phút - 51 giây2017-02-14 10:08:00 1 Xem bài làm
38 Ng Đặng Thảo Vân10 2 phút - 51 giây2017-03-11 07:58:05 1 Xem bài làm
39 Trần Đức Anh10 2 phút - 53 giây2016-10-15 09:08:35 1 Xem bài làm
40 nguyễn hương giang10 2 phút - 53 giây2017-01-16 12:35:58 2 Xem bài làm
41 Anna Nguyễn10 2 phút - 54 giây2017-01-02 09:11:44 3 Xem bài làm
42 Thiên sứ hòa bình10 2 phút - 55 giây2017-03-17 20:51:50 1 Xem bài làm
43 hoang thi thu phuong10 2 phút - 57 giây2016-10-22 21:14:42 1 Xem bài làm
44 Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên10 2 phút - 59 giây2017-01-19 10:00:16 1 Xem bài làm
45 hưng đẹp trai10 3 phút - 0 giây2017-01-22 20:29:21 1 Xem bài làm
46 Không Phải Dạng Vừa Đâu10 3 phút - 1 giây2017-01-27 22:30:35 1 Xem bài làm
47 Butterfly10 3 phút - 1 giây2017-02-22 20:36:52 1 Xem bài làm
48 Sái Ngọc Duy10 3 phút - 2 giây2016-12-30 20:18:39 1 Xem bài làm
49 Hà Bùi10 3 phút - 2 giây2016-12-31 20:13:04 1 Xem bài làm
50 Huỳnh MinhKhang10 3 phút - 3 giây2016-12-18 12:45:21 1 Xem bài làm