Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tập hợp
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày một số lý thuyết liên quan tới tập hợp, phần tử của tập hợp và mối quan hệ giữa các tập hợp, thông qua đó nêu ra các dạng bài tập thương gặp. Điển hình là bài toán sau:
Một quyển sách có số trang sách là 120 trang. Người ta đánh số trang từ 1 tới 120 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số?
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn