Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Nội dung bài giảng

Các bước cơ bản giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0:
Bước 1: Thực hiện phép tính, bỏ ngoặc, quy đồng, khử mẫu (Nếu có)
Bước 2: Sử dụng quy tắc chuyển vế: Chuyển ẩn sang một vế và hằng số sang một vế.         
Bước 3: Thu gọn và giải phương trình vừa nhận được.
Ngoài cách bỏ dấu ngoặc hoặc quy đồng, người ta còn dùng một số cách đặc biệt để giải phương trình.
Khi giải phương trình, có thể ra trường hợp vô nghiệm hoặc vô số nghiệm.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn