Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phân tích đa thức thành nhân tử (Phần 1)
Nội dung bài giảng

Phân tích đa thức thành nhân tử là một mảng kiến thức quan trọng trong chương trình Toán lớp 8. Nó có rất nhiều ứng dụng: rút gọn biểu thức, giải phương trình, chứng minh,... 
Bài giảng trình bày các ví dụ cùng các dạng bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung và phương pháp dùng hằng đẳng thức. Đây là 2 phương pháp đầu tiên được giới thiệu trong SGK Toán 8.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn