Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Nhân đa thức
Nội dung bài giảng

Bài giảng nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức; đồng thời trình bày một số dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao, song song là phương pháp giải quyết từng dạng bài tập đó.
Muốn nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng lại với nhau.
Muốn nhân đa thức với đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng lại với nhau.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math. http://englishfun.edu.vn