Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Nguyên lý Di-rich-let
Nội dung bài giảng

Có n + 1 đồ vật cho vào n ngăn kéo thì ắt phải có 1 ngăn kéo có hai đồ vật trở lên. Nguyên lý Di-rich-let này được sử dụng khá phổ biến để chứng minh các bài toán. Trong bài giảng, Online Math trình bày cách áp dụng nguyên lý Di-rich-let để giải quyết một số bài toán sau:

Ví dụ 1: Một lớp học có 50 học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất 5 bạn có cùng tháng sinh.

Ví dụ 2: Có 10 đội thi đấu bóng đá với nhau, mỗi đội phải đi đấu một trận với các đội khác. Chứng minh rằng, vào bất cứ lúc nào cũng tìm được hai đội đã thi đấu số trận như nhau.

Ví dụ 3: Bên trong hình vuông cạnh 1 mét lấy 5 điểm. Chứng minh rằng có ít nhất 3 điểm nằm trong một hình vuông cạnh 0,2 mét.