Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Nội dung bài giảng

Lũy thừa là một trong những lĩnh vực hay của Toán học. Nhằm giúp các em học sinh lớp 6 có những kiến thức nền tảng đầu tiên khi tiếp xúc với lũy thừa, trong bài giảng này, OLM trình bày một cách cơ bản và ngắn gọn nhất từ khái niệm cho tới các phép toán của lũy thừa. Ngoài ra là cách so sánh lũy thừa. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập bám sát lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn