Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình thang cân
Nội dung bài giảng

Bài giảng định nghĩa hình thang cân, nếu ra tính chất cũng như hai dấu hiệu nhận biết của hình thang cân.
Song song với đó, OLM cũng trình bày hệ thống bài tập từ dễ đến khó để giúp các em học sinh nắm vững lý thuyết. Chẳng hạn như bài toán:
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên AB, AC lấy lần lượt hai điểm D, E sao cho AD = AE.
Chứng minh rằng tứ giác BCED là hình thang cân.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn