Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hàm số và hàm số bậc nhất
Nội dung bài giảng

Hàm số là một trong những phần kiến thức quan trọng với các em học sinh nói chung và lớp 9 nói riêng. Bài giảng nhắc lại một số kiến thức được học ở lớp 7, sau đó trình bày về hàm số bậc nhất, đồ thị,...
Về phần bài tập, OLM trình bày các dạng toán cơ bản của hàm số, nhằm giúp học sinh hiểu được về hàm số.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn