Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giải tam giác vuông
Nội dung bài giảng

Làm thế nào để tìm được độ dài các cạnh và độ lớn góc của tam giác vuông khi biết độ lớn hai hình chiếu?
Liệu có thể tìm được độ lớn của các yếu tố trong tam giác vuông khi biết ít nhất bao nhiêu giả thiết?
Đó chỉ là hai trong số các bài toán liên quan tới giải tam giác vuông được trình bày trong bài giảng. Sau khi xem xong bài giảng và làm các bài tập củng cố, các em sẽ có thể rèn luyện tốt hơn các kĩ năng để giải tam giác vuông.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn