Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Chia đa thức
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức. Đặc biệt, OLM nêu ra những ví dụ chi tiết cho việc chia đa thức một biến đã sắp xếp, một kiến thức quan trọng đối với học sinh. Sau khi học lý thuyết, học sinh sẽ được củng cố bởi một số bài tập từ cơ bản tới nâng cao .
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn