Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Căn thức bậc hai
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra khái niệm căn thức bậc hai, điều kiện có nghĩa cũng như cách dùng hắng đẳng thức phá dấu căn.
- Điều kiện để căn thức bậc hai có nghĩa là biểu thức dưới dấu căn phải không âm.
 - Căn bậc hai của biểu thức A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của biểu thức A.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn