Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Căn bậc hai
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra khái niệm căn bậc hai số học, cách so sánh hai căn bậc hai, cùng một số bài tập từ cơ bản tới nâng cao có liên quan.
Muốn so sánh hai căn bậc hai số học, ta sẽ so sánh các số dưới dấu căn.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn