Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bài toán về tính diện tích
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày khái niệm về diện tích và ứng dụng của diện tích trong các bài toán thực tế. 

Bài giảng bắt dầu với bài toán trồng lúa trên hai thửa ruộng hình chữ nhật và hình vuông có cùng chu vi, thửa ruộng nào cho sản lượng nhiều hơn? Giải bài toán so sánh này dẫn đến chia nhỏ các hình thành các ô vuông có kích thước bằng nhau rồi đếm số ô vuông trên mỗi thửa ruộng. Số ô vuông có kích thước 1 đơn vị dài phủ kín một hình chính là diện tích của một hình.

Bài giảng đưa ra cách tính diện tích của hình chữ nhật, hình vuông và hình tam giác. Sau đó là các bài toán liên quan đến diện tích, các bài toán sử dụng diện tích để tính sản lượng hoặc chi phí.