Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Biến đối đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai - Phần 1
Nội dung bài giảng

Biến đối biểu thức chứa căn bậc hai là một trong những kĩ năng quan trọng cần có ở học sinh lớp 9. Một trong những cơ sở của các phép biến đối đó là bước đưa thừa số ra ngoài căn và đưa thừa số vào trong căn.
Bài giảng trình bày lí thuyết và ví dụ minh họa cho hai phép biến đối trên, đồng thời nếu ra một số bài toán cơ bản có vận dụng các phép biến đổi đó.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://englishfun.edu.vn