Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bước tạo tài khoản quản lý trường, nhóm giáo viên và các lớp học

Danh sách bài làm & chấm bài  
Các bước tạo tài khoản quản lý trường, nhóm giáo viên và các lớp học Các bài giảng

loading...

 

0:18- Bước 1: Đăng kí tài khoản olm
0:48- Bước 2: Đăng kí quyền quản lí trường
1:20- Bước 3: Tạo nhóm giáo viên và tài khoản giáo viên
3:02- Bước 4: Tạo lớp và tài khoản học sinh
4:26- Bước 5: Phân công giáo viên phụ trách lớp

Các thầy cô có thể nêu vấn đề và thảo luận trên nhóm Giáo viên OLM | Facebook.

Phụ huynh có nhu cầu đăng ký học kèm trực tuyến với giáo viên OLM xem tại đây, hoặc liên hệ: 0966 971 996 (cô Quyên)